L'Ajuntament de Barcelona ha suspès i ajornat el pagament de tributs municipals com a mesura d’ajut urgent a l’economia local davant l’estat d’alarma pel Covid-19.

El consistori activa un primer paquet urgent de mesures fiscals per respondre a la situació generada pel coronavirus, amb un primer impacte per al teixit empresarial per ajornar i compensar el pagament de tributs i taxes municipals per l’ús de l’espai públic. Per fer-ho possible, es crearà l’Oficina tributària d’atenció i assessorament per la crisi del Covid-19, que oferirà plans individualitzats per flexibilitzar els terminis per al pagament i tràmits de tributs municipals per a empreses i ciutadania.

L’Ajuntament oferirà la possibilitat de realitzar plans individualitzats d’ajornament i/o fraccionament dels tributs per a cada ciutadà o empresa, en funció de cada situació concreta. Es podrà ajornar el pagament de tots els tributs, prèvia sol·licitud, sense interessos ni recàrrec durant l’any 2020. Per garantir que l’ajornament i/o fraccionament sigui una possibilitat real per a tothom, es farà una campanya informativa explicant les possibilitats de flexibilització de pagaments i es crea l’Oficina tributària d’atenció i assessorament per la crisi del Covid-19.

No es cobrarà el preu públic per la recollida de residus comercials i industrials als comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses afectats per la impossibilitat d’obertura al públic durant l’estat d’alarma decretat pel Govern. Aquest preu públic es cobra de l’1 d’octubre a l’1 de desembre, i per tant es descomptarà la quantia de l’exempció quan es notifiqui a l’octubre d’enguany.

Es retornarà la taxa de terrasses per impossibilitat d’aprofitament de l’espai públic pels dies que no s’ha pogut exercir l’activitat a tots els establiments afectats mentre duri l'estat alarma. En aquells casos on encara no s’hagi pagat la taxa, es procedirà a la reducció per la part proporcional.

A més, es prorroguen les dates de pagament fins al juliol, ara establertes a l’abril (rebuts no domiciliats) i al juny (rebuts domiciliats) i es facilitaran ajornaments i fraccionament de pagaments a tots els negocis que ho sol·licitin, sense recàrrec.

En una segona fase de mesures econòmiques, s’estudiarà possibilitar canvis a les llicències de terrasses per tal que es permeti als restauradors ajustar la demanda d’espai públic a les necessitats reals, atesa la caiguda del consum.

S’ajorna el cobrament de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET) fins al setembre del 2020, com a mesura de suport al sector turístic, d’acord amb la mesura anunciada dins el paquet de mesures econòmiques de la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa a l’entrada en vigor del període sancionador de la zona de baixes emissions de les rondes de Barcelona, prevista per al pròxim 1 d’abril, queda ajornada temporalment. Per tant, la ZBE continua en vigència, i a partir de l’1 d’abril no se sancionarà com s’ha fet des de l’entrada en funcionament el passat 1 de gener, atenent el moment d’excepcionalitat i seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries amb l’objectiu compartit de limitar la propagació del Covid-19.

En coordinació amb l’AMB i els cinc municipis que integren la ZBE, els pròxims dies se signaran els respectius decrets i tràmits administratius per posposar aquesta entrada en funcionament del règim sancionador. L’ajornament de la posada en marxa del règim sancionador s’avaluarà posteriorment en funció de l’evolució de la situació.

L’Ajuntament de Barcelona ja té en marxa durant aquests dies mesures per intentar pal·liar els efectes econòmics de la situació excepcional per frenar l’expansió del Covid-19 a la ciutat, entre elles no sancionar per l'ús de la zona blava i la zona verda a la ciutat, mentre estigui en vigor la situació d’estat d’alarma, de manera que es despenalitzen els incompliments horaris.

També en l’àmbit de la mobilitat es facilita la càrrega i descàrrega professional per abastir supermercats i mercats en horari també diürn. Així, des de dissabte, atesa la situació d’excepcionalitat, es permeten condicions d’aturada especials durant el dia per part dels vehicles de distribució de productes alimentaris destinats als supermercats i mercats de la ciutat a les proximitats dels establiments on hagin de subministrar productes, en unes condicions similars a la descàrrega nocturna habitual.