Aquest dimecres, 7 de juny, han començat les proves d'accés a la universitat (PAU) per al curs 2023-24. Els més de 41.000 estudiants de Catalunya que aquest any es presentaven a la selectivitat han fet aquest divendres a les 9 del matí l'examen de Llengua catalana i literatura. Normalment, el de català és un examen difícil per als estudiants i any rere any hi ha polèmica sobre si ho és més que el de llengua castellana. I tu, tiraries endavant prou bé amb l'apartat de sintaxi? Hem preparat una recopilació amb les preguntes de l'apartat d'expressió escrita de l'examen d'aquest 2023, les podreu encertar totes?

Indiqueu l'anàlisi correcta dels pronoms, les oracions o els sintagmes entre claudàtors [x].