Amnistia Internacional començarà aquesta tardor una campanya per demanar més transparència i control de les actuacions de la policia de Catalunya. L’organització vol impulsar reformes legals i organitzatives per garantir la rendició de comptes de les actuacions dels Mossos d'Esquadra.

L'organització demana revisar els mecanismes interns de rendició de comptes dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu que les possibles vulneracions de drets perpetrades per agents policials no quedin impunes i s’estableixen garanties de no repetició. Amnistia Internacional recomana també la creació d’un mecanisme de control extern que garanteixi un escrutini independent i imparcial de l'aparell policial, tal com ja existeix a altres països europeus com Bèlgica, el Regne Unit, Irlanda o Noruega.

Els protocols d’ús de la força i les normes d’ús de les armes d’ús policial han de ser públics, a l’abast de la ciutadania, i s’han d’ajustar als estàndards internacionals de drets humans. Amnistia Internacional insta a l’elaboració d’un protocol d’incorporació de noves eines policials per assegurar que abans del seu ús, hagin complert un seguit de salvaguardes de protecció dels drets humans. "Cal revisar les normes d’ús de les pistoles elèctriques i de les llançadores de foam per avaluar-ne l'ús i incorporar més garanties de protecció de drets humans", diu l'organització fent incidència en un dels punts febles de la policia catalana en l'actualitat. I és que tot i que Interior es va comprometre a publicar el protocol d'ús dels projectils de foam, el Departament ho va fer de manera parcial. La publicació per part dels Mossos d'un document que detalla les explicacions tècniques dels projectils de foam, però no el protocol no va satisfer la CUP, que va acabar qualificant el fet d'"insult". L'acord d'investidura de Pere Aragonès preveia suspendre la utilització del foam fins que no es publiqués el protocol.

 

Aldarulls Gràcia Diumenge   Sergi Alcazar   Cop de porra al cul en una dispersió a Gràcia - Sergi Alcàzar

Un pas més enllà

"Les forces de seguretat tenen un paper clau en la protecció de drets fonamentals i la legitimitat dels amplis poders que la societat ha delegat en els funcionaris policials, com el monopoli de l'ús de la força, resideix en el respecte dels principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat", exposa Amnistia en un comunicat on denuncia que "aquests poders, utilitzats de forma inadequada, poden portar a greus vulneracions de drets humans, des de l'ús excessiu de la força, tortures, maltractaments o actes discriminatoris".

Segons Amnistia, les forces de seguretat han de complir i guiar-se per les normes nacionals i internacionals de drets humans en el desenvolupament de les seves tasques. "Perquè les forces de seguretat puguin fer la seva tasca de manera eficaç i d'acord amb les normes de drets humans, han de rebre preparació adequada i s’han d’establir mecanismes de control", insisteix l'organització internacional. A més, recorden que totes  les denúncies contra agents policials han de ser investigades de manera ràpida, imparcial i efectiva, tant per òrgans interns com externs. De la mateixa manera, les víctimes d'aquests actes han de rebre una reparació ràpida i adequada per part de l’Estat, i els agents responsables han de retre comptes en l’àmbit disciplinari i, si s’escau, penal.

Amnistia Internacional ha expressat en nombroses ocasions preocupació per casos d’ús excessiu de la força i maltractaments a Catalunya i a Espanya a mans d’agents policials i per la impunitat efectiva que en moltes ocasions envolta aquests actes. "Tot i que les vulneracions de drets humans per part de la policia no són sistemàtiques a Catalunya, tampoc es  tracta de casos aïllats, i la raó per la qual se segueixen produint té un dels seus orígens en les deficiències dels mecanismes de control interns i externs per impedir aquestes males  praxis, per exemple la manca d’investigacions immediates, independents, imparcials i exhaustives de les denúncies contra agents policials" insisteix l'organització que aquest octubre ha començat ja un seguit d'accions. Terrassa acollirà el pròxim 16 d'octubre una de les accions de la campanya.

Campanya més control Amnistia Internacional