La Convenció sobre la Conservació de les Espècies Migratòries d'Animals Silvestres (CMS) comença amb un informe que és un crit d'alerta de la greu situació en què es troben aquesta mena d'animals. Entre les dades més destacades de l'estudi hi ha el fet que el 22% dels animals migratoris inclosos a la llista de protecció de la CMS estan en perill d'extinció, són 261 espècies de les 1.189 reconegudes. El mateix text clama per mesures urgents per tractar de revertir la situació, a la que s'ha arribat per l'explotació humana. 

"Més d'una de cada cinc (22%) de les espècies incloses a la llista de la CMS estan amenaçades d'extinció", alerten els experts al text. Depèn del tipus d'espècies el perill que afronten és major o menor. Per exemple, l'amenaça més gran d'extinció recau sobre els peixos migratoris, el 97% dels quals es troben en perill d'extinció. "Si bé algunes espècies migratòries incloses a la CMS estan millorant, gairebé la meitat (44%) mostra una disminució de la seva població", s'apunta a l'informe on se subratlla: "el risc d'extinció està augmentant per a les espècies migratòries a escala mundial". D'on surt aquest risc? De l'acció humana, des del canvi en el clima, la manca de protecció de moltes zones com la caça indiscriminada. 

Darrere del perill d'extinció 

"Les dues amenaces més grans (...) per a totes les espècies migratòries són la sobreexplotació i la pèrdua d'hàbitat a causa de l'activitat humana", s'apunta des de l'ONU. És a dir totes dues són per efecte dels humans. Ara se li suma un tercer factor, el canvi climàtic. L'informe constata que "tres de cada quatre espècies (...) es veuen afectades per la pèrdua, degradació i fragmentació del seu hàbitat, i set de cada 10 espècies (...) es veuen afectades per la sobreexplotació (inclosa la captura intencional) i la captura incidental)". A això se sumen, segons els experts, "el canvi climàtic, la contaminació i les espècies invasores", que causen "profunds impactes a les espècies migratòries". 

"Les activitats humanes insostenibles estan posant en perill el futur de les espècies migratòries, criatures que no només actuen com a indicadors del canvi ambiental sinó que tenen un paper integral en el manteniment de la funció i resiliència dels complexos ecosistemes del nostre planeta", ha declarat Inger Andersen, directora executiva del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient.

 

 

Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!

🌳 Estàs compromès amb la sostenibilitat del nostre planeta? Nosaltres també. Per això et convidem a la nostra comunitat GreeN on podràs calcular la teva empremta de carboni i reduir-la plantant arbres.