L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) assegura que Espanya serà el país de la Unió Europea que presenti problemes més greus d'escassetat d'aigua a conseqüència del canvi climàtic. Segons l'informe "Espanya: Polítiques per al futur de l'agricultura i l'alimentació" que es publica aquest dimecres, Espanya haurà de fer front a una situació "més dramàtica". A més, assenyala el problema que patirà Espanya i com aquest dèficit hídric serà un element clau per a l'agricultura. El dossier té més de 170 pàgines en les quals s'avalua si l'entorn normatiu espanyol és propici per aconseguir una productivitat agrícola sostenible i una major resiliència. 

L'informe avança que els problemes de disponibilitat d'aigua s'agreujaran amb el canvi climàtic. "Una simulació en un escenari d'escalfament de 2 °C que incloïa el canvi climàtic, el canvi en l'ús del sòl i els canvis en la demanda d'aigua per a 2026-55, va estimar que Espanya tindria la disminució més gran en la recàrrega d'aigües subterrànies i la situació d'escassetat d'aigua més dramàtica de la Unió Europea", assenyala el document. Així doncs, l'OCDE ha identificat Espanya com el país de la UE que "s'enfronta a una major proporció de riscos hídrics greus en el futur, i el sisè entre els membres de l'OCDE". 

La gestió de l'aigua: un gran repte

L'OCDE assenyala que la gestió de l'aigua "és un dels principals reptes mediambientals per a Espanya", ja que el sector agroalimentari ocupa més del 80% de l'ús de l'aigua. En aquest sentit, apunten que "les pressions sobre l'aigua es veuen agreujades per la sobreexplotació en algunes regions, el bombament il·legal d'aigües subterrànies i la menor disponibilitat deguda a les sequeres". En concret, fent referència a la polèmica que s'està vivint amb Doñana, on s'estan produint "extraccions il·legals d'aigua que posen en perill els hàbitats", i també la situació de la Mar Menor, on "la contaminació agrícola ha provocat la deterioració de la llacuna salada més gran d'Espanya". 

A banda, l'informe també adverteix que l'augment de la temperatura pel canvi climàtic afectarà canvis en els cultius, que podria arribar a portar a la pèrdua de vinyes. "L'augment de les temperatures i la reducció de les gelades poden augmentar la producció d'alguns cultius o convertir algunes zones en terres òptimes per al cultiu de fruites tropicals, però altres zones no podran continuar conreant com fins ara", apunta. 

Falta d'estratègia per a la innovació agrícola

L'OCDE assegura que Espanya no té una estratègia nacional que defineixi específicament les prioritats comunes en innovació agrícola. Un dels aspectes que s'analitzen és el grau de compliment dels Sistemes de Coneixement i Innovació Agrícoles (AKIS, per les seves sigles en anglès), que són el conjunt de l'organització i la transmissió de coneixements entre persones, organitzacions i institucions que l'usen i produeixen per utilitzar-lo en l'agricultura i en els àmbits relacionats. 

Segons l'informe, els AKIS espanyols involucren a "molts actors" en l'àmbit nacional i regional; entre ells les comunitats autònomes, que inclouen polítiques d'R+D, innovació i transferència de coneixement. No obstant això, les autonomies són molt heterogènies a Espanya "en termes de recursos i no sempre han compromès suficients fons". En aquest sentit, els centres de recerca són "heterogenis, relativament petits i no estan ben connectats i coordinats", segons l'OCDE. Malgrat això, Espanya participa "amb èxit en enfocaments d'innovació col·laborativa multiactor i recerca multinacional" orientada a aconseguir objectius en l'àmbit de la UE.