L'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA) i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) acaben de publicar una actualització de les mesures de seguretat sanitària pels viatges aeris, retirant la recomanació d'ús obligatori de màscares mèdiques als aeroports i a bord d'un vol, tot i assenyalar que la mascareta continua sent una de les millors proteccions contra la transmissió de la covid. Així doncs, es basa en una recomanació que haurà de ser validada per les mateixes companyies aèries i els països de sortida i destinació final.

L'actualització del Protocol conjunt de seguretat sanitària en l'aviació té en compte els últims avenços de la pandèmia, en particular els nivells de vacunació i immunitat adquirida de manera natural, i l'aixecament de les restriccions en un nombre creixent de països europeus. A més dels canvis pel que fa a les màscares, les seves recomanacions inclouen una relaxació de les mesures més estrictes en les operacions aèries, que ajudaran a alleujar la càrrega de la indústria alhora que es mantenen les mesures adequades. 

"A partir de la setmana vinent, les màscares facials ja no hauran de ser obligatòries en els viatges aeris en tots els casos, alineant-se a grans trets amb els requisits canviants de les autoritats nacionals d'Europa per al transport públic", va dir el director executiu de l'EASA, Patrick Ky. "Per als passatgers i les tripulacions aèries, aquest és un gran pas endavant en la normalització dels viatges aeris. Tanmateix, els passatgers haurien de comportar-se de manera responsable i respectar les opcions dels altres que els envolten. I un passatger que tossi hauria de considerar fermament l'ús d'una màscara facial, per tranquil·litzar els que estan asseguts a prop".  

La directora de l'ECDC, Andrea Ammon, ha afegit: "El desenvolupament i les actualitzacions contínues del Protocol de seguretat sanitària en l'aviació a la llum de la pandèmia covid en curs han donat als viatgers i al personal d'aviació, un millor coneixement dels riscos de transmissió del SARS-CoV-2 i les seves variants. Tot i que els riscos es mantenen, hem vist que les intervencions i les vacunes no farmacèutiques han permès que les nostres vides comencin a tornar a la normalitat. Tot i que ja no es recomana portar mascareta obligatòria en totes les situacions, és important tenir en compte que, juntament amb el distanciament físic i una bona higiene de mans, és un dels millors mètodes per reduir la transmissió. Les normes i els requisits dels Estats de sortida i de destinació s'han de respectar i aplicar de manera coherent, i els operadors de viatges han de tenir cura d'informar els passatgers de les mesures necessàries de manera oportuna". Actualment, tan sols es pot anar sense mascareta dins d'un vol per beure aigua o quan és el moment de prendre un mos, marcat per les hostesses.

Les noves recomanacions sobre l'ús de màscares facials entren en vigor a partir del 16 de maig de 2022. No obstant això, les regles per a les màscares en particular continuaran variant segons la companyia aèria més enllà d'aquesta data. Per exemple, els vols cap a o des d'una destinació on encara s'ha de portar mascareta al transport públic, haurien de continuar fomentant l'ús de mascareta, segons les recomanacions. Els passatgers vulnerables haurien de continuar utilitzant una màscara facial independentment de les normes, idealment una màscara tipus FFP2 que ofereixi un nivell de protecció més alt que una màscara quirúrgica estàndard.

FSdwW3jX0AAg5f7
Cartell d'EASA

També es recomana als passatgers que observen les mesures de distanciament a les zones interiors, inclòs l'aeroport, sempre que sigui possible. Però els operadors aeroportuaris haurien d'adoptar un enfocament pragmàtic al respecte: per exemple, haurien d'evitar imposar requisits de distanciament si és molt probable que això condueixi a un coll d'ampolla en un altre lloc del viatge dels passatgers, especialment si no s'exigeixen a nivell nacional o regional en altres configuracions similars. 

Tot i que molts estats ja no requereixen que els passatgers enviïn dades a través d'un formulari de localització de passatgers, les companyies aèries haurien de mantenir els seus sistemes de recollida de dades en espera perquè poguessin posar aquesta informació a disposició de les autoritats de salut pública si cal, per exemple en el cas que hi hagi una nova variant de preocupació. El personal de l'aeroport, els membres de la tripulació i els passatgers han d'estar alerta i seguir les recomanacions i els requisits de les autoritats nacionals de l'estat o regió que visiten.