El debat sobre el model turístic de la ciutat de Barcelona pren més o menys impuls en funció del moment del calendari de l'any, sent més candent quan s'apropa l'estiu, i alhora, ve condicionat per un altre calendari, l'electoral, que acostuma a posar sobre la taula quins passos cal fer per aconseguir un model d'èxit i de qualitat, que faci compatible el dia a dia dels barcelonins i el dels visitants.

Tant per a Catalunya com per a Barcelona, el sector turístic és un puntal econòmic i durant el 2022 ha anat recuperant bons nivells d'activitat i d'ocupació, després de patir la paràlisi imposada per la pandèmia. A Catalunya representa el 12% del PIB, percentatge similar per la ciutat de Barcelona, on a més genera aproximadament un 9% de l'ocupació.

L'Aeroport de Barcelona s'erigeix a la gran i indiscutible porta d'entrada, representant el 79,1% del total de mitjans de transport empleats per arribar a la capital catalana. Seguidament, i a molta distància, figuren el tren, l'autocar, el cotxe propi, mentre que els creuers suposen menys del 2%.

Per l'aeroport barceloní van passar el 2022 més de 41,6 milions de passatgers, dels quals 29,4 van ser vols internacionals. Quant al volum anual de passatgers que passen pel Port de Barcelona, el 2022 va sumar 3,9 milions de persones (2,3 milions procedents de creuers i 1,5 de ferris i línies regulars), una xifra que confirma la seva recuperació.

Perfil i estada

Quant al perfil del turista tipus que ha visitat la ciutat de Barcelona el 2022, es tracta d'un home (63,8%), amb una mitjana d'edat de 33,6 anys, que resideix fora d'Espanya (82,1%), amb estudis universitaris (73,3%) i que treballa com a assalariat (63,8%), segons dades de l'Observatori de Turisme de Barcelona.

Els turistes estrangers van provenir de la resta de la Unió Europea (50,9%), en especial d'Itàlia, de França, de la Gran Bretanya i d'Alemanya, de la Centre i Sud-amèrica (18,6%) i de la resta d'Europa (14,1%).

La tipologia d'allotjament preferida pels turistes de la ciutat de Barcelona continua sent, un any més, l'hotel (55,3%), seguits de les cases d'amics i familiars (14,8%) i dels habitatges d'ús turístics (HUTs) (13,7%) i dels albergs juvenils (13,7%). L'estada mitjana a la ciutat de Barcelona es va situar el 2022 en 4,8 nits, segons consta al mateix informe.