El 79,3% de les dones a Catalunya han patit alguna mena de violència masclista al llarg de la seva vida. En altres paraules, 8 de cada 10 catalanes han estat víctima d'alguna agressió masclista, això representa un total de més de 2,6 milions de dones. A més, només en el darrer any el 26% de les dones ha estat el blanc d'alguna mena de violència masclista. Aquesta és una de les moltes dades que revelen la tercera Enquesta de Violència Masclistes de Catalunya elaborada pel Departament d'Interior amb col·laboració del Departament d'Igualtat i Feminismes. En aquesta enquesta han participat gairebé 10.000 i es presenta com una fotografia de l'estat de la violència masclista a Catalunya.  

Aquesta exhaustiva enquesta està enfocada a servir com una eina per respondre davant de les violències masclistes. Sonia Andolz, directora general d'Administració de Seguretat, ha assenyalat: "Aquesta detecció ens permet com Departament i Govern posar més recursos en investigar certs fets o àmbits i poder fer més prevenció". Andolz ha destacat que l'enquesta mostra com "les dones a Catalunya sabem identificar millor quins fets són violència masclista", amb relació a enquestes passades. Montse Pineda, secretaria de Feminismes, ha remarcat que les violències masclistes són el principal problema de seguretat pública i ha subratllat: "No són un fet individual, són estructurals i una amenaça als drets humans de les dones".

Més reconeixement de violències masclistes 

 "Les dones hem trencat la normalització de les violències masclistes", ha afirmat Pineda, secretaria de Feminismes. Aquest trencament amb la normalització de la violència es tradueix en el fet que més accions s'identifiquen com violència. Per això, en aquesta enquesta s'han introduït nous tipus de violències que no es trobava en les seves predecessores. Montse Aguiler, responsable de l'enquesta, n'ha destacat alguns com les violències digitals, les quals "en els darrers cinc anys han agafat més empenta". A més ha especificat alguns, com violació amb violència física o sense. 

Amb aquestes noves incorporacions i aclariment la imatge global deixa que el 79% de les dones a Catalunya han patit violència masclista al llarg de la seva vida, d'aquestes el 77% ha patit la violència des del 15 anys i un 26% el darrer any. Si d’aquestes dades s’extreuen agressions més comunes, és a dir, els comentaris o els gestos sexuals les dades segueixen sent alarmants. Al llarg de la vida el 68% han estat víctimes de violències masclistes, el 67% des dels 15 anys i el 21% el darrer any. És a dir, sense les violències més normalitzades i comunes, la gran majoria de les dones i les nenes catalanes són víctimes de violència masclista. 

Les dones joves, més alerta davant les violències masclistes 

Les franges d'edat més afectades per aquesta mena de violències són, per una banda, les dones entre 30 i 49 (39%), seguides de les dones entre 16 i 29 anys (36%). Tot i això, són aquest darrer grup de dones és el que més manifesten haver patit més fets de violència masclista. Segons ha remarcat Aguiler, hi ha diversos motius que justifiquen aquestes dades.

Per una banda, es pot deure que són capaces d'identificar més fets com agressions masclistes per la seva educació i experiència. Justament per això l'experta ha apuntat que tenen menys tolerància a aquesta mena de violències i en parlen més obertament. Finalment, també ha assenyalat que en aquesta època es tenen les primeres relacions, que no sempre són les més sanes per les altes expectatives romàntiques. 

Contra els estereotips dels agressors

El moviment feminista fa anys que denuncia que hi ha certs estereotips al voltant de la figura de l'agressor masclista que disten molt de la realitat. Al llarg dels anys la recopilació de dades sobre aquestes agressions i els seus perpetradors desmunten aquests mites i la darrera enquesta de la Generalitat no és una excepció. Es torna a demostrar que la majoria dels agressors són persones conegudes per la víctima, amb algunes excepcions com és el cas de les violències digitals, fet que s'explica en gran manera per la naturalesa de xarxes socials. També es mostra com la gran majoria dels agressors no són consumidors habituals de cap substància ni són violents fora de l'àmbit familiar. 

Només el 20% denuncia 

El 80% de les agredides no denuncien. En altres paraules, només el 20% de les dones acaba acudint a la policia. El principal motiu per què no es denuncia és per la por de no ser creguda, de no comptar amb suficients proves. Malgrat tot, les dones que si denuncien han valorat molt positivament el tracte rebut pels Mossos d'Esquadra.