El tercer estudi sobre la religiositat i la gestió de la diversitat a Catalunya revela que encara que la gran majoria de catalans s'identifica amb una religió per motius de cultura o tradició, menys de la meitat hi creu. A més, l'estudi celebra que els catalans tenen la ment oberta pel que fa a la diversitat religiosa.

Tal com apunta la Direcció General d'Afers Religiosos, malgrat que el 68,1% no va mai a cap cerimònia de culte, la societat catalana és "conscient de la necessitat conèixer millor les religions establertes al país".

Un país amb diversitat religiosa

El Baròmetre sobre la religiositat es realitza a partir d'una mostra de 1.600 enquestats de més de 16 anys a Catalunya, una mostra que inclou a persones immigrades, i que ja s'ha fet en dues ocasions anteriors: el 2014 i 2016. Les xifres de nova edició del 2020 no presenten gaires canvis pel que fa a la realitat ni les percepcions de la religió al país.

 

El que sí que es demostra és la pluralitat de religions al país. Actualment, entre els catalans que s'identifiquen amb una religió, el 53 % ho fan amb el catolicisme, el 7 % amb el protestantisme; el 4,3 % són seguidors de l'islam, l'1,3 % del cristianisme ortodox i l'1 % són testimonis de Jehovà. Per contra, dels no-creients, un 18 % es declaren ateus i un 8,8 % agnòstics.

En termes de situacions de discriminació religiosa, només un 5,3% dels enquestats reporten haver-ne sofert en els últims dos anys. Aquesta xifra és optimista sobre la tolerància religiosa i la fortalesa de les relacions interculturals al país. A més, la percepció de discriminació ha disminuït lenta però constantment d'ençà dels anteriors informes.

Més concretament, d'aquest 5,3% que ha patit alguna discriminació, més del 70% reporten que la situació ha sorgit arran d'una "incomprensió pel fet d'identificar-se com a membre d'una altra confessió", és a dir, per fòbia al que és diferent. Altrament, la gran majoria de persones han patit la discriminació en el seu entorn més pròxim: el lloc de treball, el veïnat o el grup d'amics.

La ment oberta dels catalans

Malgrat aquesta por pel que es desconeix, el Baròmetre assenyala que la societat catalana està oberta a conèixer més sobre les diferents religions. Encara que els catalans confessen no saber-ne gaire sobre les religions, ni tan sols de la catòlica, el 66,9% dels catalans consideren important tenir coneixements sobre les religions, per tal de comprendre algunes expressions culturals o artístiques o determinades situacions polítiques.

A més, el 72 % dels enquestats es mostra a favor que s'incorpori al sistema educatiu una nova assignatura que ensenyi la religió des del punt de vista cultural i històric.

 

Foto principal: La Mare de Déu de Montserrat / Departament de Premsa i Comunicació de Montserrat