Un total de 2.470 persones han demanat l'ajut al lloguer per a joves fins a 36 anys durant el primer matí amb el tràmit obert, segons ha informat el Govern aquest dimecres. En concret, s'han rebut 2.100 sol·licituds telemàtiques i 370 de presencials. La convocatòria, publicada pel Departament de Drets Socials, s'ha obert aquest dimecres i estarà disponible fins al 7 d'octubre a les tres de la tarda.

El Govern ha explicat que s'hi poden presentar sol·licitud tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. Els ajuts no es concediran per ordre d’entrada i l'import final no serà lineal, sinó que dependrà dels ingressos de la unitat de convivència i de l'esforç econòmic que suposa per la persona pagar el lloguer de l'habitatge. Les ajudes seran d'un mínim de 20 euros mensuals i poden arribar als 250 euros mensuals.  La convocatòria compta amb un pressupost inicial de 29 milions d'euros.

L'import de la subvenció, segons el Departament de Drets Socials, serà del 20% de l'import de la renda de lloguer anual quan l'esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 30% dels seus ingressos. Si pagar el lloguer suposa un esforç superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos, l'ajuda serà del 30%. En el cas d'un import de lloguer igual o superior al 40% dels ingressos, la subvenció serà del 40%. També s'ha establert un límit de 3.000 euros anuals per habitatge i un mínim de 240.

En el cas dels pisos compartits, si hi ha més d'un jove titular en el mateix contracte de lloguer, es podrà sol·licitar l'ajut de manera individual. Si més d'un dels membres de l'habitatge rep una subvenció, la suma no podrà superar l'import mensual del lloguer.

Qui pot demanar l'ajut?

Per poder accedir a aquestes ajudes, els sol·licitants, amb una edat màxima de 36 anys, hauran d'acreditar que són titulars d'un contracte de lloguer o de la cessió d'ús d'un habitatge o habitació. A la vegada, s'ha de complir amb el topall dels ingressos de la unitat de convivència, el qual ha de ser inferior als 23.664,16 euros anuals. Les rendes dels habitatges no poden superar els límits establerts segons la seva ubicació geogràfica. A l'Àrea Metropolitana de Barcelona, el lloguer no pot superar els 950 euros, mente que a la resta de la demarcació de Barcelona i de Girona és de 650 euros. Pel que fa a les Terres de l'Ebre, a Tarragona i a Lleida, el màxim està fixat en 600 euros.

Els sol·licitants hauran d'acreditar que estan al corrent de pagament de les rendes de l'habitatge i que aquests pagaments s'han fet a través de transferència bancària, rebut domiciliat, Bizum, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador/a de la finca.