Els sistemes de seguiment i control de la població d'óssos bruns als Pirineus han detectat, durant les darreres setmanes, que ja han despertat de la hivernació. Just abans d'aquest procés, a finals de l'any passat, s'havien comptabilitzat a Catalunya 31 individus d'ós bru, amb 5 mascles adults i 10 femelles adultes, totes elles amb cries. El 2016 doncs, s'ha aconseguit una fita històrica entre la població d'óssos als Pirineus catalans des de la seva reintroducció, amb el naixement de 10 cries.

Les actuacions encaminades a afavorir la coexistència amb aquest sector, són un dels eixos principals del projecte. Es tracta de donar suport a la conservació de l'ós bru com a element de recuperació de la biodiversitat, però també com a element dinamitzador, fent efectiva la coexistència amb els habitants del territori, donant-los suport per comptabilitzar les seves activitats amb la presència del plantígrad i fomentant, com a producte turístic, la visita del seu hàbitat.

óssos ACN 2