Un treball científic realitzat a la Universitat de Swansea i la Universitat de Milà ha vingut a demostrar una tesi que ja han pogut comprovar molts professors en escoles de mig món. L'ús de la tecnologia digital en excés provoca que els estudiants estiguin menys motivats per participar en els seus estudis i es mostrin més ansiosos davant dels exàmens. Un efecte agreujat pel demostrat augment de la sensació de solitud que produeix l'ús Internet entre els més joves.

L'estudi

La investigació va reunir 285 estudiants universitaris, matriculats en una varietat de graus relacionats amb la salut. A tots se'ls va avaluar en funció del seu ús de la tecnologia digital, les seves habilitats d'estudi i motivació, ansietat i solitud. L'estudi va demostrar una relació negativa entre l'addicció a internet i la motivació per estudiar. És a dir, els alumnes que van reconèixer que van passar més hores navegant per Internet van trobar més difícil organitzar el seu aprenentatge de manera productiva, i van mostrar un estat d'ansietat més gran davant dels exàmens.

Utilitzant portátil

L'estudi també va demostrar que l'addicció a Internet s'associa amb la solitud, i que aquesta solitud dificultava l'estudi. Els experts que han participat subratllen que els resultats suggereixen que els estudiants amb alts nivells d'addicció a Internet presenten un rendiment acadèmic real més baix, la qual cosa és constatable. Les dades en concret van mostrar que al voltant del 25% dels estudiants, van reconèixer que passaven més de quatre hores al dia navegant. La resta va indicar que passava entre una i tres hores al dia. Els principals usos d'Internet van ser les xarxes socials (40%) i la recerca d'informació (30%).

En concret, en la investigació es va trobar que l'addicció a Internet perjudica una varietat d'habilitats, com el control d'impulsos, la planificació i la sensibilitat a les recompenses. I la falta de capacitat en aquestes àrees podria dificultar l'estudi. En definitiva, per a tots el que passaven moltes hores davant l'ordinador, estudiar va ser més difícil que per a la resta.

L'estudi també va investigar com la solitud juga un paper important en els sentiments positius cap a la vida acadèmica en l'educació superior. Les interaccions socials més pobres que se sap que estan associades amb l'addicció a Internet empitjoren la solitud i, al seu torn, afecten la motivació per participar en un entorn educatiu altament social, com una universitat.

Examen

Per això, els investigadors creuen que, encara que sembla inevitable, el cert és que abans de continuar per una ruta de digitalització creixent dels nostres entorns acadèmics, el primer que hauríem de fer és una pausa per considerar si això realment aconsegueix els resultats que volem. Aquesta estratègia podria oferir algunes oportunitats, però també conté riscos que encara no s'han avaluat completament, com els indicats anteriorment. Per això és important educar els més joves en un ús més moderat i responsable de les pantalles, amb l'objectiu que els seus objectius acadèmics no es vegin perjudicats.