Més de tres quartes parts de la població mundial consideren les vacunes "segures" i "efectives", segons l'enquesta global més gran realitzada sobre actituds cap a la salut i la ciència, presentada avui a Londres.

Per arribar a aquesta conclusió, l'anomenat Wellcome Global Monitor ha sondejat més de 140.000 persones majors de 15 anys a 140 països a través de la firma Gallup World Poll.

En concret, l'estudi, que aporta un plantejament general, ha detectat que més del 79 % de la població mundial creu que les vacunes són "segures" i el 84 % "efectives".

A les regions del món amb rendes altes s'ha registrat una menor certesa cap a la seguretat que tenen aquests tractaments. Així, un 72 % de persones als Estats Units i un 73 % al nord d'Europa es mostren convençudes que es pot confiar en la seva utilitat. A Europa occidental la xifra és menor -un 59 %- i a Europa de l'est només un 40 % les considera segures.

En canvi, en aquelles regions del món amb renda baixa la proporció d'individus que confien en les seves garanties és molt més gran, amb percentatges de fins al 95 % en regions del sud d'Àsia i del 92 % en zones de l'est de l'Àfrica.

Jeremy Farrar, director de Wellcome -fundació independent dedicada a la investigació científica-, ha destacat que l'enquesta aporta "una visió sense precedents de la relació existent entre la ciència i la societat per tot el món".

"Les vacunes, per exemple, són una de les nostres eines sanitàries públiques més poderoses, i necessitem que la gent tingui confiança en elles", ha subratllat. El document conclou a més que la confiança en la vacunació tendeix a estar fortament relacionada amb la fe que es diposita en científics i professionals mèdics.

Es destaquen els casos cridaners de Bangladés i Ruanda, on s'ha trobat el nivell més alt de confiança en les vacunes -"gairebé un acord universal" sobre la seva seguretat, efectivitat i importància-, mentre que a Ruanda s'ha detectat el nivell més gran de confiança en el seu sistema sanitari, amb el 97 %.

En el cas d'Europa, tanmateix, al voltant d'una cinquena part de la població del continent o bé no està d'acord o no està convençut que siguin tractaments dignes de credibilitat. Els nivells més baixos de confiança es registren a Europa occidental, on un 22 % no creu que siguin segures, mentre que a Europa de l'est un 17 % no creu que siguin efectives.

Es remarca, dins del continent europeu, l'"escepticisme" de França, que mostra el nivell de confiança més baix a nivell global. Un terç dels seus ciutadans -el 33 %- opina que les vacunes no són segures i un 10 % no creu que siguin importants per als nens.

El sondeig observa també que el 92 % dels pares de tot el món asseguren haver vacunat els seus fills i un altre 92 % de persones -fins i tot les que no tenen fills- considera important que els nens estiguin immunitzats.

A més de l'actitud cap a la vacunació, l'enquesta qüestiona els participants per la seva actitud cap al personal sanitari i identifica que tres quartes parts de la població mundial -el 73 %- confia en metges i infermeres, més que en qualsevol altra persona, a l'hora de rebre assessorament sanitari.

En un altre apartat relatiu a la ciència, un 72 % diu que confia en els científics, però més de la meitat -el 57 %- confessa no conèixer gaire la matèria i gairebé un de cada cinc -el 19 %- pensa que aquest saber no els beneficia a nivell personal.

Imran Khan, responsable de relacions públiques de Wellcome, ressalta, per la seva part, que l'enquesta "mostra clarament que les creences de les persones sobre la ciència estan profundament afectades per la seva cultura, context, i procedència".

Una altra dada curiosa revela que els homes són més propensos a afirmar que saben "alguna cosa" o "molt" sobre ciència, amb un 49 % davant el 38 % de les dones.