Una bona forma física no sempre està relacionada amb una millor vida sexual. Es poden tenir bones relacions en la vida amb qualsevol edat, condició o sexe. Però sí que és cert que en algunes investigacions com aquest estudi, s'ha suggerit que determinats exercicis poden millorar la vida sexual. Al món anglosaxó s'ha encunyat un terme, el sexercise, que consisteix en una rutina d'exercicis dissenyada per millorar la vida sexual.

Està composta per una sèrie de moviments de força i cardiovasculars que poden augmentar la resistència, la força, la flexibilitat i el to del terra pelvià, específicament perquè el sexe duri més i sigui més agradable.

El terme va ser encunyat per l'entrenador Jason Rosell, amb el llançament de la seva cançó Sexercise i el posterior àlbum d'exercicis amb el mateix nom.

L'objectiu és proporcionar la força per poder sostenir posicions, angles i ritmes amb una millor forma física. Depenent de la rutina d'exercicis exacta que s'utilitzi, és possible que l'exercici sexual permeti continuar amb el sexe durant més temps sense ejacular.

L'entrenament oficial #Sexercise de Rosell inclou principalment exercicis cardiovasculars clàssics, com saltar la corda, ballar o el kickboxing. Però també inclou una varietat d'estirades i exercicis d'enfortiment, que inclouen flexions de bíceps, estocades, esquats amb aire i esquats amb salt, abduccions i adduccions de maluc, ponts de glutis, aixecaments de glutis o torsions abdominals. Tanmateix, els professionals del fitness i de la salut sexual coincideixen que no existeix una sola rutina d'exercicis que millori universalment la vida sexual de tots els que busquen plaer.

Saltar a corda

El que sí que és cert és que no hi ha exercicis per a homes o per a dones. Les persones de qualsevol gènere poden fer qualsevol exercici que desitgin, així com assumir qualsevol posició o rol al dormitori que vulguin.

La millor manera de practicar-ho és crear una rutina pròpia en funció del tipus de sexe de què es vol gaudir, les postures preferides i la condició de cadascun dels interessats. Certs exercicis, com planxes, esquats o estocades ajuden a millorar la força, confiança i resistència.

Exercicis bàsics com les planxes involucren múltiples músculs, en última instància, enforteixen el core i milloren la flexibilitat, la qual cosa pot ajudar a suportar aquestes incòmodes, però excitants posicions sexuals que de vegades són difícils de practicar.

En qualsevol cas, el millor és posar-se d'acord amb la parella i preguntar un expert que ajudi a valorar cada cas i prescrigui la rutina d'exercicis adequada per evitar també qualsevol classe de lesió o inconvenient.