El Ministeri de Sanitat ha acordat reduir a 10 dies la quarantena per a contactes estrets. Aquesta decisió ha estat anunciada aquest dimarts pel mateix ministre, Salvador Illa, en la roda de premsa del Consell de Ministres, que ha assegurat que hi havia un consens "ampli" i, fins i tot, "unànime" per adoptar aquesta decisió.

En concret, als contactes estrets, se'ls indica vigilància i quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat. Així mateix, depenent de la situació epidemiològica de cada comunitat autònoma, es podrà recomanar la realització d'una prova diagnòstica durant el període de quarantena.

Per als casos lleus, es manté l'aïllament de 10 dies des de l'inici de símptomes, sempre que hagin transcorregut almenys 3 sense presentar cap símptoma. Si es donen aquestes circumstàncies, no serà necessari realitzar una prova diagnòstica ni per aixecar l'esmentat aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

En els casos asimptomàtics que resultin positius, l'aïllament es mantindrà en 10 dies des de la data de presa de la mostra per al diagnòstic. El seguiment serà supervisat fins a l'alta epidemiològica de la forma en què ho estableixi cada comunitat autònoma.

En l'àmbit laboral, el personal sanitari i sociosanitari que resulti ser un cas confirmat i no requereixi ingrés hospitalari, seguirà les mateixes pautes que la població general quant a l'aïllament.

Aquests treballadors es podran reincorporar al seu lloc de treball als 10 dies de l'inici de símptomes sempre que romanguin asimptomàtics almenys els últims 3 dies, i després de la realització d'una prova de diagnòstic que indiqui que han superat el període de transmissibilitat de la infecció.