El Ministeri de Sanitat ha calculat que més de 2.000 morts són atribuïbles a la calor del juliol, segons les dades difoses aquest dilluns per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII). Es tracta dels últims càlculs del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo), que des de l'1 de juliol ha detectat 9.687 defuncions més de les esperades. S'estima que 2.124 d'aquestes morts es deuen a les altes temperatures, en especial les de la segona onada de calor. La xifra destaca davant de les 554 que es van calcular per a l'any passat. De fet, és l'estimació de morts atribuïbles a la calor més alta des del 2003, quan es va estimar un excés de 12.804 en tot l'estiu: 1.719 el juny, 2.011 el juliol, 8727 l'agost i 345 els primers quinze dies de setembre. 

Quedi clar que no són xifres reals, sinó d'una estimació que el MoMo fa a partir d'un model matemàtic que fa servir tres fonts de dades: la dels registres civils, que no especifiquen la causa codificada de defunció; les temperatures de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a escala provincial en el mateix període de temps; i la població per grup d'edat, sexe i província, de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb aquestes dades fa una estimació estadística d'excessos de mortalitat per a un dia determinat comparant sèries històriques, però no ofereix xifres reals de defuncions. De fet, l'estimació no es pot considerar consolidada fins que hagi passat un mínim d'un mes des de la publicació, tot i que donen una idea de l'evolució dels excessos de mortalitat en la població de l'estat espanyol.

Pics entre els dies 16 i 17 de juliol

Fonts de l'ISCIII precisen a Europa Press que el MoMo "calcula i infereix valors relatius a totes les causes i atribuïbles a temperatura, no números exactes de defuncions". "És a dir, les xifres que es veuen en el panell MoMo no són persones mortes (no és un registre de defuncions), sinó el resultat del càlcul estadístic en forma d'estimació. En definitiva, que no és correcte dir que aquesta onada de calor ha causat X morts de persones", detallen les fonts consultades.

D'acord amb tot això, la major part de l'excés estimat de defuncions s'ha calculat per al període de juliol. La sobremortalitat detectada en aquest període s'eleva fins a 9.687 morts, de les quals 2.124 són atribuïbles a la calor de manera directa (cop de calor) o, en molta més proporció, indirecta (agreujament de patologies prèvies). Per grups d'edat, la xifra més alta es presenta en els majors de 75 anys, sobretot a partir de 85. El MoMo especifica que els pics de sobremortalitat més alts es van produir entre el 16 (150 morts) i el 21 de juliol (147 morts). Entre mitjanes, les xifres més altres es registren els dies 18 i 19 de juliol, amb 183 i 184 morts, respectivament.