Les persones podrien transmetre el nou coronavirus, la malaltia que es coneix com a Covid-19, als gossos, gats i fures, si bé encara no està confirmat que la transmissió es produeixi a la inversa, segons assenyala el Ministeri de Sanitat en un nou document cientificotècnic sobre el virus.

A aquesta conclusió s'hi ha arribat després que es detectessin dos casos de gossos amb símptomes respiratoris i digestius a Hong Kong (Xina) i d'un gat a Bèlgica que vivien amb una persona infectada amb el coronavirus.

A més, tal com explica Sanitat a l'informe, en estudis experimentals, s'ha observat infecció en gats i fures, amb replicació activa del virus en vies respiratòries. Una situació que també s'ha observat, encara que amb "molta menor intensitat" en els gossos.

Respecte a porcs, gallines i ànecs, el departament que dirigeix Salvador Illa ha assegurat que no s'ha aconseguit observar replicació activa del virus després de la inoculació experimental. "Aquestes dades indiquen que hi podria haver transmissió d'humans infectats a gossos, gats i fures de forma ocasional, i es desconeix si la transmissió podria passar d'aquests animals als humans", detalla Sanitat.

De fet, no se sap ara per ara la manera en què va poder transmetre's el virus de la font animal als primers casos humans, si bé "tot apunta" al contacte directe amb els animals infectats o les seves secrecions.

En estudis realitzats en models animals amb altres coronavirus s'ha observat tropisme per les cèl·lules de diferents òrgans i sistemes produint principalment quadres respiratoris i gastrointestinals, la qual cosa podria indicar que la transmissió de l'animal a humans pogués ser a través de secrecions respiratòries i/o material procedent de l'aparell digestiu.