La Regió Europea de l’Organització Mundial de la Salut ha posat en valor l’estratègia de vacunació del Departament de Salut efectuada durant la pandèmia de la covid a Catalunya. Ho ha fet amb la publicació d’un article al seu web oficial. Així doncs, la mesura que es desenvolupen els programes d'immunització, es necessiten enfocaments alternatius de prestació de serveis per encoratjar algunes comunitats i grups socials a rebre les seves dosis. A tot Catalunya, els professionals de la salut pública han destacat a l'hora d'adaptar els programes de vacunes per garantir que tothom tingui accés equitatiu a la vacunació contra la covid.

L'OMS també subratlla els problemes organitzatius i com es va replantejar tot en poc temps. Al principi, els funcionaris de salut pública van assenyalar que la baixa cobertura de vacunació coincidia amb àrees de major desavantatge social. Posteriorment, mitjançant un mapa geogràfic de les taxes de vacunació,expliquen que els funcionaris van identificar qui necessitava les intervencions més específiques, així com els determinants socials que van afectar l'accés a la vacuna contra la covid o la seva adopció.

titular oms
Titular de l'OMS

Suport a les persones vulnerables

Un altre fet que destaca és la vessant social: "Les persones sense llar a Catalunya van rebre suport per a la vacunació. Per arribar a aquest grup objectiu, calia aprofitar les relacions existents entre les organitzacions no governamentals (ONG) i els propis individus, una gran part dels quals viuen a Barcelona". Arribar a aquestes persones a través de treballadors socials i ONG va garantir que les converses sobre la vacuna es fessin per motius de confiança. I també la difusió a les comunitats religioses. Per a l'informe, també compten amb lña veu de la subdirectora de Promoció de Salut, Carmen Cabezas: “Si ja has estat treballant amb una mesquita d'un barri determinat, és més fàcil identificar el millor dia per anar a vacunar-te”. Treballar amb aquestes comunitats va ser vital per organitzar dies adequats i respectuosos per a la vacunació".

I de l'altra, la tasca dels sanitaris. "Els funcionaris catalans també van aprofitar la confiança entre les organitzacions existents i els líders comunitaris per facilitar a les comunitats gitanes un accés fàcil a la informació i la vacunació de la covid. A través d'enquestes i consultes, es va posar en coneixement dels funcionaris preguntes sobre la vacunació. Aquestes preguntes van ser respostes amb autoritat, però abans de tornar-les a la comunitat, els líders de la comunitat gitana les van tornar a redactar per garantir una formulació adequada".