A tot el món es fan molts estudis tant sobre l'obesitat com sobre la demència. I a vegades, també coincideixen ambdós camps en una mateixa investigació per la relació que podrien tenir la demència i l'obesitat. Ara, un nou estudi ha demostrat que l'obesitat abdominal pot estar associada a un risc més gran de demència entre les persones grans.

Els investigadors també van trobar que la circumferència de la cintura pot ser un indicador més segur del nivell de greix visceral abdominal que l'índex de massa corporal (IMC). L'estudi és el primer en examinar el vincle entre la circumferència de la cintura i la incidència de demència entre una gran població de persones grans.

Demència

Els autors de l'estudi afirmen que l'IMC no pot considerar-se una mesura fiable d'adipositat perquè no distingeix entre la massa corporal magra i el greix. La circumferència de la cintura, tanmateix, pot ser una millor mesura per predir el deteriorament cognitiu potencial entre els adults grans.

La investigació

En un estudi destinat a establir què es pot considerar com una circumferència de cintura saludable, els investigadors van utilitzar el programa del Servei Nacional d'Assegurances de Salut de Corea del Sud per examinar el risc relatiu de demència associat amb la circumferència de la cintura i l'IMC. El programa va incloure gairebé totes les persones que van participar en exàmens de salut de rutina dues vegades a l'any.

En el treball es va estudiar 872.082 persones de 65 anys o més a qui se'ls va examinar la salut durant tot el 2009. Els participants van ser monitorats des de l'inici fins a algun dels tres següents factors: fins que van desenvolupar demència, fins que van morir o fins al 31 de desembre del 2015.

Van preguntar als participants sobre la seva edat, consum d'alcohol, tabaquisme i si feien exercici. Les primes de l'assegurança de salut es van utilitzar com una representació del nivell d'ingressos. També es va tenir en compte qualsevol historial de malaltia cardiovascular diagnosticada, pressió arterial alta i diabetis.

Els exàmens de salut estandarditzats van incloure una mesura de l'IMC (el pes en quilograms dividit per l'alçada en metres quadrats) i la circumferència de la cintura mesurada en el punt més estret entre la caixa toràcica inferior i la cresta ilíaca amb respiració mínima.

Atès que l'IMC durant l'edat adulta pot veure's afectat per les condicions de salut i les malalties presents a l'inici de l'estudi, els autors per poder calcular el risc de demència primer van haver d'ajustar un sistema de puntuació de comorbiditat subjacent, anomenat índex de comorbiditat de Charlson (CCI). La comorbiditat és la presència d'una o més malalties en una persona a més de la malaltia primària que té.

Medición

Tal com es va publicar a la revista Obesity, l'equip va descobrir que els homes amb una circumferència de cintura de 90 centímetres o més i les dones amb una circumferència de 85 centímetres o més tenien un risc significativament més gran de demència, després de l'ajustament per possibles factors de confusió, inclòs l'IMC, el nivell de colesterol, la funció del fetge, la pressió arterial i una varietat de factors d'estil de vida.