El coronavirus té una alta capacitat de transmissió, tal com han destacat els epidemiòlegs. Pot viure en superfícies com el cartró fins a 24 hores i fins a 3 dies en el plàstic i metalls. Per això és important tenir una bona higiene a la llar. I no es tracta només d'una neteja normal, la de retirar la pols amb un drap o un plomall. En determinades zones, la millor opció és desinfectar-les de forma freqüent durant aquests dies, sobretot aprofitant que algun membre de la llar hagi sortit al carrer a treballar o a fer la compra.

Existeixen diverses àrees de la llar en què hem de ser més acurats, especialment banys i cuines. On hi ha una sèrie de superfícies susceptibles d'acollir el virus: poms, portes d'armaris i calaixos, mànecs i superfícies dels electrodomèstics, aixetes, lavabo, dutxes, radiadors...

Netejar coronavirus

Altres objectes i llocs de les cases que haurien de rebre una bona neteja són els poms i baldes de les portes, els comandaments de les televisions i altres aparells elèctrics, així com els de les consoles, els teclats i ratolins dels ordinadors, els telèfons mòbils i fixos, interruptors de la llum i baranes d'escales.

Però no ens podem quedar aquí. A les habitacions és important rentar en profunditat els llençols, fundes de coixins, fins i tot les catifes petites. Altres tèxtils amb els quals hauríem de ser curosos són cortines, fundes del sofà o les tovalloles dels banys.

Pel que fa als productes que es poden utilitzar, són aconsellables el lleixiu i l'amoníac diluïts en aigua i fins i tot l'alcohol. Es pot utilitzar un drap humitejat sobre les superfícies lliures d'objectes i tenint especial cura en els racons i solcs que hi pugui haver.

En el cas que a la llar hi hagi una persona amb coronavirus o amb símptomes encara sense confirmar, el mateix Ministeri de Sanitat ha proposat una sèrie de consells. En aquests casos és molt important desinfectar almenys una vegada al dia les superfícies, utilitzant en aquests casos màscares i guants. Els plats i coberts s'han de rentar al rentaplats, que ofereix un poder de desinfecció més gran, i la roba s'ha de netejar a la rentadora a una temperatura de més de 60 graus.

Netejadors

Finalment, s'ha de destacar la necessitat d'utilitzar un cubell d'escombraries a l'habitació del malalt per dipositar els residus, entre ells el material d'un sol ús utilitzat pel mateix malalt. Estan recomanats els cubs amb pedal d'obertura i tapa i les bosses amb tancament hermètic que, al seu torn, s'han d'introduir en una segona bossa per llençar-la posteriorment juntament amb la resta de residus domèstics.