La meditació té múltiples beneficis, tal com han demostrat diferents estudis. La seva pràctica produeix relaxació i una major consciència del món que ens envolta. Hi ha diferents tipus de meditació, que es poden adaptar a la majoria de les persones, independentment de la seva personalitat o estil de vida. De fet, no existeix una manera correcta de meditar, sinó que l'adequada és aquella que li funcioni a cada un.

Meditació metta

El seu objectiu és fomentar una actitud d'amor i bondat cap a tot el que ens envolta, fins i tot els enemics o les circumstàncies que provoquen estrès. Mentre es respira profundament, és necessari obrir la ment per conrear aquesta actitud de bondat i enviar missatges a tothom. La clau és repetir el missatge moltes vegades, fins que es desperti en el practicant aquesta actitud en concret. Està molt recomanada per a aquelles persones que tinguin un sentiment d'ira o frustració constant, o aquelles que tenen un conflicte amb altres persones.

Meditant

Relaxació progressiva

És la tècnica de l'anomenat escaneig corporal, per la qual es realitza un recorregut a través del cos d'una persona identificant zones o àrees de tensió. Comença concentrant-se en una part del cos i es realitza un exercici de tensió i relaxació dels músculs. A partir d'allà, se'n va per tot el cos realitzant la mateixa tècnica. Ajuda a fomentar la calma i relaxació. També pot ser útil amb el dolor crònic.

Atenció plena

L'objectiu és romandre conscients i presents en el moment, en l'aquí i ara. En lloc d'aturar-se en el passat o témer el futur, l'atenció plena fomenta la consciència de l'entorn, per a la qual cosa és necessari desprendre's de tot judici de valor. Es pot fer en gairebé qualsevol lloc, observant amb calma l'entorn, els sons i les olors. Una altra tècnica és concentrar-se en la respiració. És beneficiosa per reduir la fixació en les emocions negatives i millorar l'enfocament.

Kundalini ioga

És una forma de meditació físicament activa que combina moviments amb respiració profunda i mantres. Se sol fer a classe amb un instructor. Ajuda a reduir l'ansietat, la depressió i el dolor crònic.

Mirant finestra

Meditació zen

És una forma de meditació que forma part de la pràctica budista, però la pot dur a terme qualsevol persona. L'objectiu és trobar una posició còmoda, concentrar-se en la respiració i observar atentament els pensaments sense jutjar. És similar a la meditació d'atenció plena, però requereix més disciplina i pràctica. Ajuda a trobar un nou camí espiritual.