Ser ordenat és un dels aspectes que més influeix en l'equilibri de la psicologia de l'ésser humà. En aquest sentit, Marie Kondo i el seu mètode estan revolucionant el concepte de l'ordre a tot el món, però el cert és que en la cultura japonesa aquesta qüestió està àmpliament arrelada.

De fet, els creadors d'aquestes tècniques de gestió han demostrat una gran eficàcia al món empresarial i el seu mètode també es pot aplicar en l'àmbit personal. És l'anomenat Mètode de les 5 S, que deu el seu nom a la primera lletra de les diferents etapes que el componen: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke. O el que és el mateix: Classificació, Organització, Neteja, Estandardització i Disciplina.

Aquesta metodologia es va desenvolupar en els anys seixanta a les fàbriques de Toyota, amb l'objectiu de convertir els espais de treball dels treballadors en llocs més ben organitzats, més ordenats i més nets i d'aquesta manera aconseguir més productivitat, més compromís i més benestar. El secret per posar-lo en marxa és anar fent petits passos cada dia, però de forma constant. Aplicat en la nostra feina, o en l'organització de les llars, els resultats són prometedors.

Seiri

Consisteix bàsicament a desfer-se de tot allò que no es necessita. Per fer aquesta classificació, s'han d'identificar aquells objectes o tasques que tenen una utilitat manifesta, perquè no es converteixin en un obstacle en el dia a dia. N'hi ha prou a dedicar uns deu minuts al dia durant unes setmanes per eliminar el que ens sobra.

Seiton

Quan ja està clar quins són els objectes o tasques que sí que són necessàries, el següent objectiu és mantenir l'ordre d'una manera eficient. És important trobar un espai o un temps per a cada cosa i establir-ho com una rutina. D'aquesta manera, s'estalvia molt temps al dia buscant o pensant on són les coses que necessitem. La ment ha de tenir la seguretat que existeix un lloc per a cada objecte, la qual cosa li proporcionarà calma.

Seiso

Una vegada tot està classificat i ordenat, el següent objectiu és mantenir-lo net. És una forma de purificació, molt pròpia de la cultura japonesa, que ajuda a descontaminar l'espai. A més, la neteja és una eina perfecta per continuar mantenint l'ordre de forma constant. També és útil per tenir present quin és l'estat de les pertinences.

Seiketzu

Per mantenir tot aquest treball que s'ha desenvolupat, el més útil és desenvolupar una estandardització, que consisteix que cada persona defineixi la seva pròpia metodologia per mantenir aquest estat d'ordre i neteja que ha aconseguit establir. En realitat és com crear un esquema de treball diari per fixar quan es fan les tasques diàriament, quan es revisa perquè tot segueixi en ordre i com fer front als imprevistos.

Sheitzuke

Una vegada fixat aquest esquema de treball, l'únic que fa falta és adquirir el compromís per mantenir-lo en el temps. Això exigeix una disciplina que, al principi pot resultar difícil de seguir, però que acabarà convertint-se en una rutina. I ja se sap que per automatitzar un comportament rutinari fan falta 21 dies de mitjana.

Les 5 S formen part de la filosofia japonesa denominada Kaizen o Millora Contínua, que consisteix a no deixar passar un sol dia sense intentar millorar en algun aspecte. Està molt arrelat al món empresarial, encara que també s'aplica en tots els aspectes de la vida de les persones, contribuint en el benestar de les persones i les organitzacions.