És un dels jocs més antics que existeixen i els seus beneficis són tants que són molts els que defensen que s'integri dins del currículum escolar. Es tracta dels escacs, la incidència dels quals en el desenvolupament cognitiu està més que demostrada, sobretot, en els nens. Però és que a més, diverses investigacions han demostrat que té efectes molt positius en les funcions executives del cervell.

Així ho demostra, per exemple, una investigació duta a terme a la Universitat de La Plata, a l'Argentina, que analitza les diferències de rendiment cognitiu entre nens practicants d'escacs i no practicants.

Peces blanques

En primer lloc, és important assenyalar que les funcions executives del cervell són una sèrie d'habilitats cognitives necessàries per regular la conducta i que són precises per desenvolupar activitats complexes, com són el raonament, la presa de decisions, la inhibició de la resposta, la flexibilitat cognitiva, la memòria de treball, la planificació o l'organització. Generalment s'associen amb una zona del cervell anomenada lòbul frontal i gràcies a elles les persones poden adaptar-se als diferents contextos, planificar els seus objectius i orientar-se cap a la consecució d'una meta a partir de la integració de les diferents informacions disponibles.

L'estudi

La investigació va avaluar 65 nens escolaritzats de 8 a 12 anys d'ambdós sexes dividits en dos grups d'acord a la pràctica d'escacs. El primer d'ells amb 30 nens practicants actius i el segon, amb 35 nens sense cap experiència amb els escacs. Les conclusions van evidenciar diferències significatives en totes les funcions executives analitzades a favor dels nens que jugaven als escacs, la qual cosa demostra que el joc podria utilitzar-se com a estratègia efectiva per afavorir el desenvolupament dels processos executius en la infantesa.

Els escacs són també una eina terapèutica de gran efectivitat en un grup de nens –i adults– que presenten problemes en les seves funcions executives: els que pateixen Trastorn de Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH).

Niño escacs

En un estudi dut a terme per diversos hospitals de Madrid, es va escollir un grup de nens amb aquest trastorn per analitzar els efectes beneficiosos dels escacs. Es van trobar unes millores clíniques estadísticament significatives tant dels símptomes de falta d'atenció com d'hiperactivitat, després d'11 setmanes d'entrenament en escacs, concretament en 44 nens i adolescents amb TDAH. Una millora que també es va traduir en la percepció dels pares, ja que gairebé la meitat dels pares van referir una disminució de la severitat del TDAH, del 30%.

Totes aquestes dades posen de manifest els beneficis de poder incloure aquest joc com a assignatura a les escoles, un moviment que compta amb molts adeptes entre pares i professionals i que ja estan portant a la pràctica en alguns centres escolars.