Les infeccions per VIH a Catalunya han registrat un descens del 20%. Són les últimes dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT), que celebra que el país ha experimentat un any més de baixada. Així doncs, l'any 2021 es van registrar 344 nous diagnòstics — un 20% menys en relació amb el 2020. S'estima que 33.365 persones conviuen a Catalunya amb VIH, cosa que representa una important baixada de la incidència en l'última dècada: dels 11 casos per 100.000 habitants l'any 2010, als actuals 4,4 casos per 100.000 habitants.

D'aquestes 33.365 persones, els homes en representen el 81%. Tenen una taxa de 9,3 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d'1,6 casos per 100.000 habitants. La mitjana d'edat de les persones que viuen amb el VIH és de 37 anys i la principal via de transmissió ha estat la sexual — un 72% dels nous diagnòstics s'ha produït en homes que tenen sexe amb altres homes i un 14% ha estat en homes i dones heterosexuals. En qualsevol cas, l'any 2021 ha consolidat el descens en el nombre de nous diagnòstics de VIH. Quins són els motius d'aquesta baixada consolidada?

Motius del descens d'infeccions per VIH

El CEEISCAT ha assegurat que el descens és atribuïble a l'expansió del tractament que des del 2015 és universal, a l'augment de l'ús de la profilaxi preexposició al VIH (PrEP) que es dispensa a 21 dispositius sanitaris de tot Catalunya i beneficia a unes 7.000 persones i a l'ampli ventall d'intervencions de la subdirecció general d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. Entre aquestes intervencions destaquen el pla per a l'accessibilitat al preservatiu, amb prop de dos milions distribuïts cada any gratuïtament; la provisió de material divulgatiu adaptat a les noves tecnologies; els programes d'intercanvi de xeringues, en els quals 686.150 xeringues han estat distribuïdes mitjançant més de 600 agents; el suport tècnic i econòmic a projectes de prevenció desplegats per entitats comunitàries, amb una partida pressupostària de més d'1,5 milions d'euros destinats a 58 projectes de trenta entitats; o la diversificació de l'oferta per a la realització de la prova de detecció del VIH — amb 15.366 proves realitzades en catorze ONG, 786 proves a 125 farmàcies i prop de 400.000 proves fetes a la xarxa sanitària.

D'altra banda, l'òrgan de suport tècnic del Departament de Salut ha recordat que Catalunya disposa de l'anomenat Pla d'acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2023. Un pla que va ser impulsat i coordinat per l'esmentada subdirecció general, aprovat per la Comissió Interdepartamental de la Sida a Catalunya i pel Govern. El document inclou els objectius, estratègies i actuacions a desplegar en resposta a aquests problemes de salut, alhora que recull les propostes de les entitats comunitàries, els professionals, la ciutadania i les administracions catalanes. Les mesures incloses en el pla són "fonamentals" per reduir la incidència de la infecció pel VIH i altres ITS, facilitar l'accés precoç al tractament, millorar la qualitat de vida de les persones infectades i reduir l'estigmatització associada a aquestes infeccions mitjançant l'acció comunitària per a la inclusió social.

Els objectius 90-90-90

Com que s'ha avançat en el coneixement de la infecció, s'han incorporat noves eines de prevenció i s'ha millorat tant la supervivència com la qualitat de vida de les persones amb la infecció, el VIH a Catalunya ha esdevingut una patologia crònica. És per això que el país ha aconseguit assolir els objectius 90-90-90 fixats per ONUSIDA per a l'any 2020: el 90% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d’aquestes persones estan en tractament i el 90% d’aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable.

Els objectius 90-90-90 es compleixen a Catalunya. I és que el 93% de les persones infectades pel VIH ho saben, el 90% d'aquestes estan en tractament i el 97% d'aquestes últimes tenen la càrrega viral indetectable. Això fa que el país treballi ara per arribar als objectius 95-95-95 marcat pel 2025 i un quart objectiu 90: que el 90% de les persones amb VIH tinguin una bona qualitat de vida. En aquest sentit, Salut treballa amb el Departament d'Igualtat i el Comitè Primer de Desembre per dissenyar, impulsar i presentar aquest dijous el Pacte Social contra la discriminació de les persones amb VIH. És un pacte social que fixa les bases de l’estratègia per a la resolució de les possibles vulneracions de drets i té la finalitat de canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l'accés igualitari a serveis, prestacions i treball.