El nou edifici de L'Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR Sant Pau), que s'inaugurarà aquest dijous, permetrà aplegar en una sola instal·lació a tots els investigadors, ja que fins ara estaven dispersats pel campus i treballaven en mòduls prefabricats.

L'edifici pretén agrupar els investigadors per facilitar compartir recursos tecnològics perquè la producció sigui més eficient. A més, potenciarà el diàleg i la col·laboració entre els investigadors de diferents àmbits. Segons el director científic de l’IR Sant Pau, el doctor Jaume Kulisevsky, l’hospital podrà “ser més competitiu” i “aprofundir en una cultura de comunitat investigadora”. A més, les instal·lacions podran “atreure i retenir talent”, ja que ara no tenien prou lloc per acollir a nous equips d’investigació.

El nou edifici també acollirà el Centre d’Investigació del Medicament (CIM) Sant Pau, vinculat a l’IR Sant Pau i que actualment realitza assajos clínics en fases inicials.

Les principals línies d'investigació de l'IR Sant Pau són les malalties cardiovasculars; les genètiques, metabòliques i inflamatòries; les hematològiques i oncològiques; les neurològiques, mentals i l'envelliment; l'uronefrologia i la cirurgia experimental; l'epidemiologia, salut pública i serveis sanitaris i les bases moleculars, genòmiques, cel·lulars i científic-dinàmiques de les malalties i el seu tractament. 

Director científic de l'IR Sant Pau i directora del CIM Sant Pau

Un edifici sostenible, desmuntable i convertible

El disseny arquitectònic del nou edifici es va concebre per aconseguir les màximes prestacions possibles amb el mínim cost ambiental, material i econòmic. La construcció redueix els consums d'energia a través de l'arquitectura bioclimàtica. Combina una bona protecció a la radiació solar, un bon aïllament i inèrcia tèrmica dels materials. 

A més, es tracta d'una construcció desmuntable i que permet controlar les qualitats dels elements, minimitzar residus i energies. Els materials es podran reciclar seguint la dinàmica de l'economia circular. També és un edifici flexible, ja que permet adaptar-se a eventuals modificacions d'ús en el futur. 

La pell de ceràmica que envolta l'edifici

Una de les principals singularitats de l'edifici és que es troba recobert d'una pell de ceràmica que el protegeix de la radiació solar. Les 45.000 peces que conformen aquesta pell són del mateix color que el recinte històric, i així, constitueixen un "relat" arquitectònic que connecta les noves instal·lacions amb les modernistes. 

A més, les peces tenen uns plecs que fan que la policroma de la seva cara interior aparegui a l'exterior depenent de la posició dels vianants. Alhora, les peces donen intimitat pels investigadors. 

Façana IR Sant Pau

El cost de l'obra

Les instal·lacions, integrades dins el recinte de Sant Pau, han tingut un cost de 15,5 milions d'euros. L'obra, finançada per la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb una aportació mínima de 12 milions d'euros. compta amb una subvenció de fins a 5 milions d'euros de fons europeus FEDER, gestionats per la Secretaria d'Universitats. El finançament global ha estat possible amb dos prèstecs, un del Ministeri de Sanitat, a través de l'Institut Carlos III, i un altre del Council of Europe Development Bank (CEB), a través de Caixabank.