La vacuna catalana contra la covid arriba més tard que les que tots coneixem, però ho farà amb unes característiques que poden marcar la diferència. El projecte d'Hipra constata una millora de la immunitat davant les altres, apte per a totes les variants, amb menys efectes secundaris, es podrà mantenir a la nevera en una temperatura de 2 a 8 graus i, el més important, tindrà una protecció que passarà dels sis mesos a, com a mínim, un any d'immunitat.

Per tot plegat, la data marcada en el calendari serà la propera tardor. Èlia Torroella, directora d'I+D d'Hipra ha conclòs: "La vacuna ens està demostrant que és capaç de neutralitzar totes les variants amb les quals hem anat assajant. Hi ha un grup a Barcelona, liderat per Julià Blanco, que permanentment posa tots els processos analítics actualitzats", en declaracions a RTVE.

Explicació científica

D'aquesta manera, HIPRA es converteix en el primer laboratori català i espanyol que tindrà una vacuna contra la covid. El retard en la seva aprovació i distribució l'atribueix a nous requisits exigits per l'Agència Europea de Medicaments (EMA). L'explicació científica de l'èxit en canvis positius és el següent: el component actiu de la vacuna HIPRA Covid-19 és una proteïna recombinant amb estructura d'heterodímer que emula el domini d'unió al receptor (RBD) de  la proteïna Spike (S) de les variants Alfa i Beta del virus SARS-Cov-2 . L'antigen, component actiu de la vacuna , necessita un adjuvant que amplifiqui i potenciï la resposta immunològica . A la vacuna de HIPRA contra la Covid-19 l'adjuvant és una emulsió oli aquosa, que ja ha demostrat la seva eficàcia i seguretat en moltes altres vacunes. Quan la persona vacunada entri en contacte amb el virus salvatge, els anticossos generats per la vacuna neutralitzaran el virus adherint-se a la seva proteïna S, impedint així el desenvolupament de la malaltia. 

Tres anys de treball

L'esforç per arribar a veure materialitzada aquesta vacuna ha estat titànic. L'octubre del 2020, Hipra anuncia el desenvolupament d'una vacuna contra la covid. El primer trimestre del 2021, ja es van iniciar els assaigs preclínics. Posteriorment, el tercer trimestre del mateix any ja es realitzen amb humans en una primera fase i es van succeint fins el primer trimestre d'aquest 2022. Actualment, ja es troba en fase d'obtenir l'autorització condicional. Un cop comercialitzada es duen a terme més estudis per confirmar que a la pràctica habitual i amb una perspectiva a més llarg termini, els resultats de salut són els esperats. A més, amb la farmacovigilància se segueix monitoritzant el benefici i el seu risc de la vacuna de forma contínua.