Gilead España ha posat en marxa l'Acadèmia Gilead, un projecte destinat a fomentar l'excel·lència en el coneixement en oncologia dels empleats de la companyia, que sorgeix amb la finalitat d'assolir l'excel·lència en la formació. Avui, en el Col·legi San Ildefonso de la Universitat d'Alcalá, ha tingut lloc la graduació de la primera promoció, que s'ha dedicat a Oncologia, àrea on Gilead compta amb un dels pipelines més prometedors de la indústria innovadora.

La iniciativa, oficialment acreditada (1,5 crèdits ECTS) per la Fundació General de la Universitat d'Alcalá (FGUA), sorgeix amb la finalitat d'assolir l'excel·lència en la formació i coneixement dels empleats de Gilead en l'àrea d'Oncologia. El programa ha cobert des dels aspectes més bàsics del càncer de mama fins a les últimes innovacions i novetats sobre la patologia, culminant amb una revisió exhaustiva del càncer de mama triple negatiu metastàtic, les seves opcions de tractament actuals i els resultats de l'última innovació de Gilead, destinada a cobrir la necessitat mèdica no coberta en aquesta malaltia.

Aquest projecte destaca per la seva formació aprenentatge digital dinàmica i contínua, que s'ha anat adaptant a les necessitats individuals. A més, la plataforma també compta amb una eina basada en les últimes publicacions científiques d'impacte en càncer de mama triple negatiu metastàtic amb continguts orientats en funció del professional de Gilead que accedeixi. Amb una nota mitjana d'excel·lent alt, 14 perfils de l'equip d'Oncologia de Gilead España han rebut avui a la sala d'actes del Col·legi San Ildefonso de la Universitat d'Alcalá (UAH), l'acreditació de l'Acadèmia Gilead que certifica el seu alt coneixement en aquesta àrea i la superació satisfactòria de la totalitat de l'itinerari formatiu.

María Río, vicepresidenta i directora general de Gilead España, acompanyada per Javier de la Mata, Vicerector d'Investigació i Transferència de la Universitat d'Alcalá (UAH), han inaugurat la jornada, posant de relleu la importància de fomentar el coneixement i la formació excel·lent sobre l'Oncologia en general i del triple negatiu metastàtic en particular, en ser un tipus de càncer de mama amb gran impacte en la qualitat de vida dels qui el pateixen.

"Aquest projecte neix a partir de la visió de Gilead de ser una companyia transformadora en els seus tractaments, però també en els seus processos i mètodes, buscant millorar-los constantment. Fruit d'aquest esperit, l'Acadèmia Gilead, que busca l'excel·lència formativa dels empleats destinada a col·laborar i a ajudar els professionals sanitaris, tindrà com a resultat final un impacte positiu en els pacients de càncer les necessitats del qual i urgències no poden esperar", afirma la companyia.