En els últims anys s'ha analitzat en diversos estudis la pèrdua de desig sexual que pateixen les dones a mesura que avancen els anys. Es calcula que al voltant del 42% de les dones en la perimenopausa (període que precedeix la menopausa) experimenten símptomes de disfunció sexual. Aquesta xifra augmenta aproximadament fins al 88% després de 8 anys.

Algunes raons són d'aspecte fisiològic: la sequedat vaginal i el descens dels nivells d'estrogen, per exemple. Tanmateix, aquests no són els únics factors que influeixen. Una nova investigació realitzada per la Universitat de Sussex i l'University College London del Regne Unit i la Universitat de Nova Gal·les del Sud a Austràlia, conclou que la vida sexual de moltes dones disminueix amb l'edat a causa dels anomenats "estressants psicològics" i altres factors psicosocials.

L'estudi

L'estudi, que apareix a la revista Menopause, ha analitzat les dades de 4.418 dones amb una mitjana d'edat de 64 anys que van participar en un assaig de detecció de càncer d'ovari al Regne Unit, per al qual van completar qüestionaris relacionats la seva vida sexual.

De les participants, el 65,3% tenia semblant i d'aquest percentatge, només el 22,5% era sexualment activa. Aquestes tendències van disminuir encara més amb el temps. L'anàlisi qualitativa va revelar que a mesura que passava el temps, la raó principal per la qual una dona no tenia relacions sexuals era perquè no tenia parella i no volia buscar-la. En la majoria dels casos, perquè s'havia quedat vídua.

Altres raons van ser les responsabilitats familiars aclaparadores com una raó per no buscar la gratificació sexual, el fet que la parella tenia una condició mèdica que afectava a la seva funció sexual, els símptomes físics relacionats amb la menopausa o la ingesta de medicaments receptats que els produïen una disminució de la libido. La forma en què l'envelliment afectava la seva autoestima i confiança en si mateixes també eren causes importants. De fet, només una petita minoria (3%) va al·legar tenir experiències sexuals optimistes i positives, segons conclou l'estudi.

Els experts que han participat en aquesta investigació creuen que encara que els desafiaments de la salut sexual són comuns en les parelles a mesura que s'envelleix, poques són les que demanen ajuda per dur a terme tractaments que podrien resultar satisfactoris.

Tant per a la disfunció sexual com per als problemes de relació, o per a qüestions més fisiològiques com el dolor durant el sexe o la sequedat vaginal existeixen alternatives que poden millorar notablement la salut sexual d'aquestes persones. Per això, aquest tipus d'estudis són importants, perquè segons els autors, serveix perquè els professionals de la salut prenguin consciència de tot l'espectre de dificultats a què s'enfronten les dones després de la menopausa. A més, aconsellen augmentar la comunicació amb els pacients en aquest sentit, així com la formació dels professionals quant a disfuncions sexuals a aquesta edat i les millors eines per abordar-los.