Amb l'objectiu de sensibilitzar sobre el maltractament animal durant la pandèmia de la Covid-19, l'Institut de Polítiques Públiques de Protecció Animal (IPPPA) ha realitzat un estudi a gran escala en el qual analitzen aquest fenomen a l'Estat espanyol. Per dur-lo a terme han fet enquestes a un total de 120 protectores de tot el país. Les conclusions mostren l'impacte que la pandèmia de Covid-19 ha tingut sobre la protecció dels animals en un context de continuades restriccions de mobilitat i els resultats no són bons.

Més enllà dels gossos i els gats, cada vegada és més comú tenir a les cases mascotes com a rosegadors, èquids i fins i tot rèptils. Segons afirma Rubén Pérez, portaveu d'IPPPA, "això és a causa de la facilitat d'adquisició a través de vies tant regulars com irregulars, com les xarxes socials o conegudes pàgines web de compravenda." I amb tots ells, la realitat és decebedora.

Gat tristL'impacte que la pandèmia de Covid-19 ha tingut sobre la protecció dels animals no és bo

Les dades recollides mostren que un 51,6% de les protectores ha detectat més casos de maltractament animal durant aquests mesos de confinament social. En aquest sentit, Rubén Pérez afirma que "totes les protectores coincideixen que la llei no està funcionant per prevenir la crueltat extrema". Pérez argumenta que "no només la prevenció ha fracassat, sinó que també la penalització es percep com clarament ineficient en l'estudi".

Preguntades les protectores sobre l'efectivitat de les seves denúncies, l'informe indica que hi ha una falta de sancions, inhabilitacions o condemnes, malgrat les advertències constants per part d'aquestes entitats. De fet, el 78,4% dels enquestats considera que les seves denúncies o intervencions no van acabar en cap retret.

A això se suma, tal com alerta l'Institut de Polítiques Públiques de Protecció Animal, la falta de capacitació generalitzada dels funcionaris i de les forces de seguretat en relació amb l'abordatge de casos de maltractament o d'abandonament d'animals, que moltes vegades desconeixen quines eines posa a disposició cada norma autonòmica per evitar el dany o per prevenir-lo, com els decomisos provisionals.

Així queda reflectit a l'enquesta i pràcticament la totalitat de les protectores a qui se'ls ha consultat consideren que aquests cossos coneixen "molt poc" les Lleis de Protecció Animal (57,9%) o ni tan sols saben de la seva existència (42,1%). Segons Rubén Pérez, "és urgent avançar en aquest camp per dotar funcionaris i forces de seguretat de les eines necessàries per a l'abordatge d'aquestes situacions".

Conill trist

Més del 78% de les denúncies o intervencions no van acabar en cap càstig

Les protectores que han participat en l'estudi han aportat fotos i textos explicatius de casos concrets de maltractament greu produïts des de la declaració de l'Estat d'Alarma fins al setembre passat. Amb ells i testimonis reals, IPPPA està confeccionant un "dossier dels horrors" que contingui els cent pitjors casos de maltractament animal a Espanya a fi de sensibilitzar al sector polític.