El 2018 s'estima que es van diagnosticar a Catalunya més de 36.500 nous casos de càncer, segons les últimes dades recollides pel Pla Director d'Oncologia. 

 • El càncer afecta més a homes que a dones: dels 36.500 casos nous de càncer que es van detectar el 2018, 20.749 casos van ser en homes i 15.782 dones.
 • 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones desenvoluparan càncer al llarg de la seva vida. 
 • El 2018 van morir 17.156 persones de càncer: 10.394 van ser homes i 6.762 dones. De fet, segons les dades del Registre de Mortalitat de Catalunya, els homes tenen una mortalitat superior a les dones. 
 • La supervivència al càncer augmenta any rere any: El percentatge de persones que sobreviuen al càncer en els últims cinc anys és del 54% en homes i del 62,5% en dones.

Els càncers més freqüents en homes i en dones

 • Càncers més freqüents en homes: són els de pròstata, amb un diagnòstic nou del 22%,  el de còlon, amb un 16%, el de recte, amb un 15% i el de pulmó, amb un 9%. 
 • Càncers més freqüents en dones: són els de mama, que representen un 28% dels nous diagnòstics, els de còlon i recte, amb un 16%, el del cos uterí, amb un 6% i el del pulmó, amb un 4%. 
 • Del 2013 al 2017 han augmentat els pacients que van ser intervinguts quirúrgicament per càncer (l'any 2017 es van intervenir 35.890 pacients amb càncer). En aquest període de temps també van augmentar el nombre de pacients tractats amb quimioteràpia (31.350 persones), i per contra el nombre de pacients tractats amb radioteràpia es van mantenir estables (14.000 pacients l'any). 

Probabilitat de desenvolupar càncer al llarg de la vida

 • La probabilitat de desenvolupar càncer en l'edat infantil és molt petita, tant en nens com en nenes. 
 • A partir dels 25 anys la probabilitat augmenta, però ho fa més entre les dones que entre els homes. 
 • Cap als 60 anys, la probabilitat entre ambdós sexes s'iguala en què s'observa que un 10% dels homes i de les dones d'entre 60 i 64 anys ha tingut un càncer al llarg de la seva vida. 
 • A partir dels 60 anys entre els homes s'incrementa el percentatge de persones amb càncer, que en els majors de 85 anys s'apropa al 38%, mentre que en les dones de la mateixa edat és del 23%.