En els últims anys la societat ha pres consciència d'un fenomen, que no és gens nou, però que s'assumia d'una forma natural en la vida escolar sense que ningú semblés intervenir en l'assumpte: el bullying o assetjament escolar.

Aquests episodis suposen un veritable calvari per a les persones que el pateixen i tenen conseqüències que poden afectar-los a la seva vida de manera immediata –depressió, ansietat, temptatives de suïcidi– i també a llarg termini, perquè les persones que el pateixen porten una motxilla carregada de problemes com una baixa autoestima, trastorns emocionals, depressió crònica o problemes psicosomàtics.

Reixes

Fins ara, la major part de les investigacions s'havien centrat en les conseqüències d'aquests fets en les víctimes, que al cap i a la fi són les que més pateixen, però el cert és que no són les úniques. Un nou estudi de la Universitat de Colúmbia ha demostrat que els botxins també arrosseguen serioses conseqüències per a la seva salut mental al llarg de la seva vida.

L'estudi

La investigació ha estat publicada a Journal of Adolescent Health i per dur-la a terme es van analitzar dades de 13.200 joves de 12 a 17 anys d'edat. L'objectiu era estudiar l'associació bidireccional entre la perpetració de l'assetjament escolar i problemes com la inseguretat, dependència, timidesa, pors, inestabilitat de l'estat d'ànim, les obsessions, etc.

Entre els participants, el 79 per cent va assegurar que mai no havia fet bullying a altres persones, l'11 per cent sí que ho havia fet però fa més d'un any, i el 10 per cent l'havia realitzat l'últim any.

Els resultats han demostrat que els joves que van provocar l'assetjament escolar tenien més possibilitat de desenvolupar problemes de salut mental, en comparació amb aquells que no havien comès bullying en cap moment de la seva vida. Amb això no es tracta de justificar aquesta conducta, sinó d'implementar estratègies que també tinguin en compte els problemes que poden patir els assetjadors per posar-los fre abans que portin a la pràctica l'assetjament.

L'estudi és important perquè es calcula que, per classe, almenys dues persones pateixen aquest tipus d'assetjament escolar, que en els últims anys ha crescut en casos i intensitat a causa d'Internet i a l'aparició de les xarxes socials.

Aquest estiu, la Fundació Barça va convocar un simposi en el qual es va explicar que un de cada quatre alumnes de primària de Catalunya ha patit assetjament escolar, i un terç de les víctimes no demana ajuda. En l'informe que es va dur a terme, van participar 41 escoles, 890 famílies, 220 mestres i més de 4.000 nens.

Niño

Entre les dades que més crida l'atenció, el 24% dels alumnes entre 3r i 6è de primària confessen haver patit assetjament escolar, el 51,7% dels alumnes afirma haver presenciat alguna situació d'assetjament i que el 76% dels professors admet no sentir-se preparats per afrontar aquestes situacions. Quant als motius pel que s'assetja, el físic és el principal motiu dels atacs, seguit dels gustos personals, i aspectes com el color de la pell, la cultura o la religió.