Les tècniques de biòpsia de la mama han evolucionat molt en les últimes dècades fent possible confirmar el diagnòstic abans d'operar, la qual cosa permet una millora en el maneig, tractament i pronòstic de les lesions de la mama.

Un d'aquests avenços és la Biòpsia Assistida per Vacío (BAV), una tècnica que ha posat en marxa l'Hospital Quirónsalud Barcelona i que aporta una millora en les limitacions que tenen els mètodes de punció habituals (Biòpsia amb Aguja Gruesa o BAG i de la Punció Aspiració amb Agulla Fina o PAAF).

La Biòpsia Assistida per Buit (BAV) permet obtenir mostres més grans, més nombroses i, en determinats casos, es pot arribar a extirpar tota la lesió. Aquests avantatges disminueixen els resultats dubtosos i les biòpsies en sala d'operacions.

Un altre avantatge respecte a les altres tècniques és que la BAV és l'única que pot extirpar totalment una lesió, i si és una lesió benigna (quan no és un càncer), es pot considerar "tractada".

La tècnica d'obtenció de la mostra de la BAV es diferencia de la de la BAG i de la PAAF en què l'agulla combina un mecanisme de rotació en obtenir la mostra i un sistema d'aspiració que aplica buit.