Ja s'ha iniciat un assaig internacional d'un fàrmac contra el càncer de pàncrees creat a Vall d'Hebron, tal com ha anunciat aquest dijous el seu institut d'oncologia. Es tracta d'MSC-1, que ja ha donat bons resultats en un primer assaig amb 41 pacients amb càncers avançats — de pàncrees, còlon, cap i coll, ovari o pròstata. És el que s'ha publicat a la revista ESMO Open, on s'afegeix que el fàrmac s'ha mostrat "segur i ben tolerat". La seva missió és bloquejar la proteïna LIF, que es troba alterada en diversos tipus de càncer, promovent la proliferació de cèl·lules mare tumorals i desactivant la resposta del sistema immune contra el tumor.

L'objectiu de la fase I de l'assaig era determinar-ne la seguretat i tolerabilitat, la dosi recomanada per a la fase II de l'assaig, la farmacodinàmica i la farmacocinètica de l'anticòs monoclonal MSC-1. Els pacients tractats no van presentar toxicitat en cap de les dosis subministrades, ni efectes adversos greus relacionats amb el tractament — a més que es van poder estudiar biòpsies dels pacients per entendre el mecanisme d'acció del fàrmac. Però és que a sobre s'ha observat que en nou malalts (23,7%) el tumor va parar de créixer. En el cas d'un pacient amb càncer de pàncrees avançat i tractat prèviament amb quatre fàrmacs diferents, es va veure una reducció del tumor del 40% en una de les lesions. En la primera etapa de l'assaig van participar 41 pacients de l'Hospital Vall d'Hebron, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nova York (EUA) i l'Hospital Princess Margaret de Toronto (Canadà).

La proteïna LIF, alterada en alguns càncers

L'investigador del Vall d'Hebron Institut Oncològic Joan Seoane ha destacat que "els resultats d'aquest assaig avalen la hipòtesi que LIF podria ser una diana terapèutica per tractar pacients amb tumors sòlids avançats". "De fet, ja hem iniciat un assaig clínic fase II d'MSC-1 en combinació amb un agent immunoterapèutic, anti-PD-L1, en pacients amb càncer de pàncrees avançat els resultats del qual haurien de determinar l'eficàcia antitumoral del fàrmac", ha afegit. Aquest assaig en fase II a escala internacional el du a terme l'empresa Medimmune/AstraZeneca.

Respecte de la missió del fàrmac de bloquejar la proteïna, Seoane ha detallat que "en alguns tipus de càncer els nivells de LIF estan alterats, de manera que el tumor s'apropia de les funcions d'aquesta proteïna per desactivar el sistema immune contra les cèl·lules tumorals i per incrementar el nombre de cèl·lules mare tumorals, impulsant el creixement i la progressió del tumor". Llavors, l'anticòs MSC-1 bloqueja la senyalització de la proteïna LIF de forma que activa la resposta immune antitumoral i inhibeix les cèl·lules mare tumorals en pacients amb tumors sòlids avançats. És per això que podria ser "una diana terapèutica".