Fins a un 33% dels nous casos d'asma infantil a Europa són atribuïbles a la contaminació atmosfèrica, segons ha conclòs un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), un centre impulsat per La Caixa.

Aquesta nova investigació, publicada a la revista European Respiratory Journal, ha estimat la càrrega d'asma infantil de més de 63,4 milions de nens a 18 països europeus, entre ells Espanya. El percentatge de casos nous anuals atribuïble a la contaminació atmosfèrica varia en funció de cada un dels tres contaminants estudiats: 33% en el cas de les partícules PM2,5, 23% per a NO2 i 15% per a carboni negre (BC).

A més, el treball estima que fins i tot un 11% dels nous diagnòstics d'asma en nens podrien ser previnguts cada any si els països europeus complissin les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) relatius als nivells de partícules contaminants PM2,5.

La investigació va utilitzar dades del cens de població de 18 països europeus i va obtenir les taxes d'incidència d'asma en nens de la base de dades de l'estudi de la Càrrega de Malaltia Global. L'exposició als diferents contaminants es va calcular utilitzant un model estadístic europeu harmonitzat (regressió d'ús del terra o LUR) basat en múltiples mesures reals realitzades al continent.

Per estimar la càrrega de malaltia de l'asma infantil, l'equip científic va plantejar dos escenaris diferents: el primer, es basava en els nivells màxims de contaminació atmosfèrica contemplats en les recomanacions de l'OMS. El segon, prenia com a referència els nivells més baixos de contaminació de l'aire detectats en una revisió de 41 estudis científics anteriors.

L'11% es podria prevenir

L'anàlisi del primer escenari va suggerir que 66.600 casos d'asma infantil (11% del total) podrien ser previnguts cada any si els 18 països estudiats complissin les recomanacions de l'OMS sobre els nivells de partícules PM2,5. Així mateix, les estimacions indiquen que complir els nivells recomanats de NO2 permetria prevenir 2.400 casos d'asma infantil a l'any (0,4% del total).

"L'anàlisi va mostrar que, si bé complir les recomanacions de l'OMS per a PM2,5 implicaria una reducció significativa de casos d'asma infantil per any, aquest no és el cas amb NO2. En conseqüència, les nostres estimacions indiquen que les recomanacions actuals de l'OMS sobre els nivells màxims de NO2 semblen proporcionar molta menys protecció que les de PM2,5. Proposem que aquests valors siguin revisats a la baixa per fer-los més apropiats per a la protecció de la salut de nens", afirma David Rojas-Rueda, un dels científics que va liderar l'estudi en ISGlobal.

En el segon dels escenaris, si els 18 països fossin capaços de reduir les concentracions de PM2,5 fins als nivells més baixos registrats en estudis anteriors, cada any es podria prevenir més de 190.000 casos (33% dels casos). El nombre de casos que podrien ser evitats cada any si s'assolissin els nivells més baixos de NO2 i carboni negre seria de 135.000 (23%) i de 89.000 (15%), respectivament.