Aquesta primavera, segons els investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB (ICTA-UAB), ve molt carregada de pol·len. Per això, en cas de ser-hi al·lèrgic, és important prendre certes mesures perquè els símptomes no es manifestin amb tanta força. Petits canvis d’hàbits que faran que aquesta època de l’any, quan les plantes i arbres floreixen, no es converteixi en un martiri. A Catalunya es registren més de 600.000 casos d’al·lèrgia a aquesta partícula, i sembla ser que el nombre pot anar en augment. A més, els símptomes es poden veure agreujats degut a la contaminació atmosfèrica, fent que la reacció immunològica sigui més agressiva.

El pol·len és la cèl·lula que conté les gàmetes masculines de les plantes per reproduir-se. O dit d’una altra manera, una partícula minúscula que expulsen les flors per poder-se fecundar entre elles. És tan petita que l’ull humà no la pot arribar a percebre a simple vista, només quan s’acumula en petites concentracions que formen una pols de color groc. El PIA, Punt d’Informació Aerobiològica, ofereix informes setmanals on es registren els nivells de pòl·lens i espores al·lergògens diferenciats per zones a Catalunya.

Algunes ciutats, com és el cas de Barcelona, han pres mesures per apaivagar els símptomes. En destaca la disminució del nombre de xiprers i plàtans. La seva alta concentració en ciutats fa que es multipliquin els casos d’al·lèrgia als centres urbans.

Consells per a prevenir l’al·lèrgia al pol·len

El Canal de Salut de la Generalitat recomana vuit consells per a prevenir l’al·lèrgia al pol·len:

  1. Conèixer quines són exactament les plantes que us causen al·lèrgia. El tractament, en aquest cas, podrà ser més efectiu i focalitzat.
  2. Consultar els nivells de pol·len a Catalunya, a través de la web de la PIA.
  3. Evitar els desplaçaments en vehicles que comportin una exposició directa amb l’aire, com podrien ser les motos o les bicicletes. En cas d’utilitzar el cotxe, fer-ho amb les finestres tancades.
  4. Durant la nit, evitar la propagació de partícules de pol·len per casa tancant les finestres.
  5. Les hores amb major concentració de pol·len a l’aire són les compreses entre les 5 i les 10 del matí i les 7 i les 10 del vespre. Per això és important evitar les activitats a l’exterior en aquestes franges. De la mateixa manera, s’han d’evitar les zones on es concentrin més plantes que provoquin l’al·lèrgia.
  6. Un gran focus de concentració de pol·len és la roba. Per això és important intentar estendre-la dins de casa, evitant el contacte directe amb l’aire.
  7. Un dels llocs del nostre cos on més pol·len es pot acumular són els contorns dels ulls. Per això l’ús d’ulleres de sol pot ajudar a prevenir-ne l’excés.
  8.  Per últim, revisar els prospectes del medicaments que es facin servir en el tractament i prevenció de l’al·lèrgia. En molts casos poden provocar somnolència, i per tant afectar a la capacitat de conduir vehicles.

El que s’ha de tenir molt clar, en tot cas, és que no existeixen tractaments miraculosos. Res farà desaparèixer l’al·lèrgia per art de màgia, així que evitar la sobreexposició al pol·len és la mesura més efectiva. Un altre tractament, del que no se n’ha pogut demostrar la seva efectivitat, és l’ús de mascaretes i filtres nasals. Poden oferir un alleujament momentani, però aquest tipus d’objectes tendeixen a acumular moltes partícules que després poden entrar en contacte amb el nostre cos.