Els efectes del cafè sobre la salut humana han estat àmpliament estudiats. Es tracta d'una beguda que pren pràcticament a tot el món i, per tant, és interessant a l'hora de definir com pot afectar persones de tota condició.

Una de les qüestions que més ha despertat l'interès és el saber si veritablement afecta a la tensió arterial i, més concretament, si pot augmentar-la i pot ser perjudicial. La ciència suggereix que els efectes fisiològics de beure cafè poden estendre's més enllà d'una petita dosi de vigília. Les investigacions indiquen que pot augmentar la pressió arterial durant un temps breu després del consum.

Una revisió científica que incloïa un total de 34 estudis va acabar que 200-300 mg de cafeïna, que equival aproximadament l'a quantitat que consumiria en una i mitja o dues tasses, va provocar un augment mitjana de 8 mm Hg i 6 mm Hg en la pressió arterial sistòlica i diastòlica, respectivament. Aquest efecte es va observar fins i tot tres hores després del consum, i els resultats van ser similars tant en persones amb pressió arterial normal a l'inici de l'estudi, com en aquelles que patien hipertensió abans de la investigació.

Café i quadernSegons l'estudi, l'increment de la pressió arterial com a conseqüència de prendre cafè dura molt poc temps

De la mateixa manera, es va concloure que el consum regular de cafè no està associat amb el mateix impacte en la pressió arterial, és a dir, que es desenvolupa una espècie de tolerància a la cafeïna quan es beu de forma habitual. Per tant, sí que pot produir-se un augment de lleu a moderat en la pressió arterial després de beure una tassa de cafè, especialment si es beu amb poca freqüència. Però aquest efecte no sembla estendre's molt més enllà del curt termini.

La investigació actual apunta que per a les persones amb pressió arterial alta, és poc probable que el consum diari de cafè tingui un impacte significatiu en la pressió arterial o en el risc general de desenvolupar malaltia cardíaca. De fet, el cafè pot proporcionar fins i tot alguns beneficis per a la salut.

Les investigacions indiquen que per a les persones sanes, beure de 3 a 5 tasses de cafè al dia està relacionat amb una reducció del 15% en el risc de malaltia cardíaca i un menor risc de mort prematura. La raó és que el cafè conté múltiples compostos bioactius que tenen forts efectes antioxidants i poden reduir l'estrès oxidatiu de l'organisme. Es pensa que aquests beneficis poden superar els possibles efectes negatius que la cafeïna podria tenir en els qui el beuen amb regularitat. Per tant, afirmen que el cafè és una aliment perfectament segur.

Dona caféEn termes generals, la ciència revela que beure cafè és segur

En el cas de les persones que pateixen hipertensió, no s'ha demostrat que a llarg termini pugui tenir un efecte perjudicial. Però és cert que els especialistes no aconsellen una exposició excessiva a la cafeïna, sobretot si no pren cafè amb regularitat. En això casos, és millor consultar amb l'especialista, perquè si que es pot prendre quan la pressió arterial estigui sota control mitjançant medicació i dieta adequada.