Viure períodes d'ansietat en la nostra vida és una cosa completament normal i porta símptomes físics com pot ser una alteració del ritme cardíac, una lleugera sensació de mareig o de nàusees o fins i tot una pujada de la tensió arterial. Però quan es cronifica i afecta de manera radical la nostra vida, a més dels canvis en l'estat d'ànim i en la salut mental, també afecta la salut física amb un efecte devastador.

És el cas del trastorn d'ansietat generalitzada, que es caracteritza per una ansietat excessiva que es diagnostica quan la preocupació extrema per una varietat de coses dura sis mesos o més. Existeixen altres trastorns com el desordre d'ansietat social, que implica una por paralitzant en les situacions socials, el trastorn d'estrès posttraumàtic, que es desenvolupa després de presenciar o experimentar una quelcom traumàtic i els símptomes del qual poden demorar-se durant anys, el trastorn obsessiu compulsiu, que pateixen persones que senten la necessitat de realitzar determinats rituals (compulsions) una vegada i una altra, o experimentar pensaments intrusius i no desitjats que poden ser angoixants (obsessions), les fòbies, com les pors dels espais reduïts (claustrofòbia) o de les alçàries (acrofòbia) o els trastorno de pànic, que provoquen sentiments espontanis d'ansietat, terror o mort imminent.

Ansietat

Però, quins efectes es poden produir en la nostra salut física quan es mantenen a llarg termini? Aquests són alguns d'ells:

Sobre el sistema nerviós central

Els atacs de pànic i ansietat a llarg termini provoquen que el cervell alliberi hormones de l'estrès de forma regular (com l'adrenalina o el cortisol), la qual cosa pot augmentar la freqüència de símptomes com mals de cap, marejos i depressió. També, pot contribuir a l'augment de pes, com passa amb els elevats nivells de cortisol.

Sobre el sistema cardiovascular

Els trastorns d'ansietat poden causar freqüència cardíaca ràpida, palpitacions i dolor al pit. També pot augmentar el risc d'hipertensió arterial i malalties cardíaques.

Sobre el sistema digestiu

L'ansietat també afecta l'aparell digestiu, provocant de forma crònica mals d'estómac, nàusees, diarrea i altres molèsties. També pot produir-se pèrdua o un augment desmesurat de la gana.

Sobre el sistema immune

L'ansietat desencadena una resposta de fugida en l'organisme, alliberant una sèrie de substàncies químiques i hormones, com l'adrenalina, per preparar al cos per escapar. A curt termini, augmenta el seu pols i freqüència respiratòria. Però si es cronifica, l'organisme mai no rep el senyal per tornar al funcionament normal, la qual cosa pot debilitar el sistema immunològic.

Sobre el sistema respiratori

L'ansietat provoca una respiració ràpida i superficial, que si es perpetua, pot agreujar determinades patologies que la persona ja pateixi, com és el cas de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC). Els malalts tenen major risc d'hospitalització a causa de complicacions relacionades.