Encara ens queda molt per saber sobre l'impacte que la pandèmia. En especial què estan provocant als diferents sectors de la població el confinament i les limitacions imposades per prevenir el contagi. De moment, ja s'estan presentant nombrosos estudis a tot el món i els resultats mostren que els casos d'ansietat, depressió i un altre tipus de trastorns d'aquest tipus, s'estan multiplicant.

Ahir coneixíem una dada més: el 50% dels adolescents espanyols pateixen problemes de tipus emocional a causa de la situació que estan vivint. La xifra es va fer pública durant la jornada "Joventut, benestar i salut emocional en l'era del coronavirus: Experiències i eines per gestionar emocionalment l'impacte de la pandèmia", organitzada per l'Institut de la Joventut (Injuve) i la Xarxa per a la Promoció de la salut mental i el benestar Emocional en els Adolescents (Xarxa PROEMA), que es va poder seguir a través de YouTube.

L'objectiu de la jornada era analitzar la situació actual de la salut mental dels adolescents en el context de la COVID-19, fer una crida sobre la importància de la inversió de recursos en la prevenció, detecció i intervenció primerenca en els problemes emocionals dels més joves i donar veu a aquest col·lectiu.

Les anàlisis de la situació es van realitzar mitjançant l'exposició de l'estudi "Impacte psicològic de la COVID-19 en nens i adolescents" de Mireia Orgilés, investigadora de la Universitat Miguel Hernández, i de l'estudi "Promoció de la salut i benestar emocional en els adolescents: Panorama actual, recursos i propostes", coordinat per Orgilés i Lourdes Espinosa, investigadora de la Universitat de Jaén i membre de la Xarxa PROEMA.

Adolescent tristLa Covid-19 està provocant un gran impacte psicològic en els joves i adolescents

Durant les diferents taules rodones els experts van dialogar sobre l'impacte del confinament en la salut emocional de la joventut i d'estratègies i iniciatives existents per gestionar emocionalment la situació generada per la pandèmia, així com comptarà amb els testimonis de diversos joves.

Segons María Teresa Pérez, directora de l'INJUVE, s'està produint una estigmatització dels joves en el context de la pandèmia i les conseqüències d'aquest fet poden ser molt perilloses, tal com va afirmar durant la seva exposició.

Per la seva part, Luis Joaquín García, responsable de la Xarxa PROEMA, va advertir de les dificultats de detectar els trastorns mentals en els joves i la complexitat que això comporta a l'hora de tractar-los.

També van participar altres representants tant de l'àmbit sanitari com el polític. Andrés Suárez, conseller tècnic de la Sotsdirecció General de Qualitat i Innovació de la Direcció General de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, va exposar les possibilitats que molts joves acabin en situacions de vulnerabilitat, bé sigui social i econòmica, una situació que pot comportar moltes limitacions per al seu desenvolupament personal i professional en el futur.

Noia deprimidaEls experts s'estan trobant grans dificultats per detectar els problemes psicològics en els joves

Empara Botejara, portaveu de Sanitat d'Unidas Podemos, va destacar l'augment de patologies com la depressió, l'insomni i l'ansietat derivades fonamentalment de la situació d'incertesa i limitació de moviments que estan patint. La jornada també va comptar amb el relat dels mateixos joves i les seves famílies.