L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la demència com "una síndrome, generalment de naturalesa crònica o progressiva, caracteritzada pel deteriorament de la funció cognitiva (la capacitat per processar el pensament) més enllà del que podria considerar-se una conseqüència de l'envelliment normal".

Afecta la memòria, el pensament, l'orientació, la comprensió, el càlcul, la capacitat d'aprenentatge, el llenguatge i el raonament. Sol anar precedida pel deteriorament del control emocional, el comportament social o la motivació. Cada any es registren prop de 10 milions de nous casos al món i és una de les principals causes de discapacitat i dependència entre les persones grans al món sencer. La forma més comuna de demència és la malaltia d'Alzheimer.

A causa de l'important impacte físic, psicològic, social i econòmic no només en les persones que la pateixen, sinó també en els seus cuidadors, les seves famílies i la societat en general, la demència s'ha convertit en un problema de primer ordre. L'OMS ha publicat una sèrie de pautes de prevenció en les quals exposen els 12 factors de risc de patir aquesta patologia, amb consells per afrontar-los, ja que alguns dels factors estan relacionats amb l'estil de vida i són modificables. Aquests factors són els que es detallen a continuació.

Els factors

> Baixos nivells d'activitat física

> Tabaquisme

> Mala alimentació

> Abús d'alcohol

> Reserva cognitiva insuficient o deficient (la capacitat del cervell per compensar els problemes neuronals)

> Falta d'activitat social

> Augment de pes

> Hipertensió

> Diabetis

> Dislipèmia (nivells de colesterol poc saludables)

> Depressió

> Pèrdua d'audició

Els símptomes

Quant als símptomes, és important saber que alguns apareixen a una edat primerenca i, sovint, passen desapercebuts, ja que l'inici és gradual. Per exemple, la tendència a l'oblit, la pèrdua de la noció del temps i la desubicació espacial, fins i tot en llocs coneguts.

En una etapa intermèdia, a mesura que la demència evoluciona, les persones comencen a oblidar esdeveniments recents, els noms de les persones, es desubiquen fins i tot a casa seva, tenen cada vegada més dificultats per comunicar-se i comencen a necessitar ajuda amb el neteja i cura personal. A més, tenen canvis de comportament.

En l'última etapa de la malaltia, la dependència i la inactivitat són absolutes. La desubicació és gairebé total i amb prou feines reconeixen familiars i amics.

El 2017, l'Assemblea Mundial de la Salut de l'OMS va recolzar el Pla d'acció mundial sobre la resposta de salut pública a la demència 2017-2025, en la qual s'estableixen les mesures a prendre en diferents àmbits a tots els països per fer front a l'avenç d'aquesta malaltia.