El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha emès un vídeo per gestionar les situacions d'incertesa o d'estrès social, tenint en compte el context de conflicte polític que es viu a Catalunya durant els últims mesos. El vídeo es compon de tres pautes necessàries per evitar aquest tipus de situacions incòmodes. La primera és protegir-se de l'excés d'informació, ja que això no ens permet desconnectar del tema. L'enviament massiu d'informació realitzat pels mitjans satura la societat i és necessari limitar-lo. La segona pauta és incrementar les activitats d'oci perquè cal compensar el desgast que tenim. I en tercer lloc és important fomentar el riure per desconnectar la nostra sensació de perill i això és important per relaxar el cos. 

Per últim també fa referència a la importància de contactar amb professionals quan no es descansa bé, sorgeixen malalties o al cap d'uns dies continuem tenint imatges angoixants sobre el tema en qüestió.