La cacera de bruixes endegada pel ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, contra empreses periodístiques, com ara Mediapro i el diari Ara, i professionals de la comunicació considerats propers al sobiranisme, també ha arribat al món universitari. El degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Xavier Pons, ha demanat al rector, Joan Elias, que denunciï "qualsevol atac, de qualsevol procedència, contra la llibertat acadèmica i investigadora", segons una carta a la qual ha tingut accés El Nacional.

Pons fa referència al requeriment formulat per la secretaria d'Estat d'Hisenda a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya en què li demana el detall de diversos pagaments. Entre ells hi ha els fets a diverses persones, entitats i publicacions periòdiques de caràcter científic. La carta íntegra remesa al rector és la següent:

El requeriment del ministeri demana informació dels projectes de recerca, beques i capítols de llibre que hagin pogut rebre pagaments de la Generalitat o, específicament, de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern. També es mencionen beneficiaris de beques i ajuts i guanyadors del Premi biennal Josep Maria Vilaseca i Marcet a estudis sobre l'autonomia política i el federalisme. També s'hi esmenten seminaris i conferències i articles publicats en revistes de prestigi científic.

Curtesa de mires

En la missiva al rector, Pons argumenta que "el progrés en el coneixement científic requereix ineludiblement de la llibertat d'investigació per tal de generar, transmetre i transferir coneixement; i que aquesta llibertat no ha de ser, en cap cas, condicionada, limitada o sotmesa a consideracions de caire polític". Els investigadors, afegeix, no poden treballar condicionats per "actuacions que denoten curtesa de mires i una perspectiva esbiaixada".