El Tribunal Constitucional no ha admès a tràmit els recursos d'empara del PDeCAT i ERC contra la tramitació al Senat de l'article 155 de la Constitució espanyola. Per la seva banda, el Tribunal Suprem també ha rebutjat els recursos presentats.

Els partits sobiranistes pretenien la suspensió cautelar de la tramitació al Senat de les mesures previstes pel govern de Mariano Rajoy contra la Generalitat a l'empara de l'article 155.

El recurs al TC va ser remès aquest dimecres a la tarda per via telemàtica i el del Suprem ha estat presentat aquest mateix matí. Aquest últim tribunal, amb la màxima celeritat, ha resolt sobre aquesta petició de suspensió urgent i l'ha rebutjat. 

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem ha rebutjat la mesura -amb caràcter de cautelaríssima- havia estat sol·licitada als recursos al·legant que es tracta d'un acte d'iniciació d'un procediment constitucional que es dirigeix al Senat i que en el moment actual "no produeix per això els efectes jurídics 'ad extra' que sosté la part recurrent".

La mesura "cautelarísima" no requereix donar audiència a les parts perquè puguin pronunciar-se -al contrari del que passa amb la mesura cautelar- per la qual cosa l'alt tribunal havia de pronunciar-se en un termini màxim de 48 hores des del moment del registre dels recursos, que s'ha produït aquest mateix matí.