Sense empara. La sala segona del Tribunal Constitucional (TC), en sentència dictada per unanimitat, ha acordat inadmetre per “falta d’esgotament de la via judicial” el recurs d’empara presentat per Pau Juvillà (CUP), contra l’acord de la secretària general del Parlament de Catalunya en el qual va fer efectiu donar-lo de baixa de diputat, a instàncies de la Junta Electoral Central (JEC), en haver estat condemnat a sis mesos de presó per un delicte de desobediència pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons ha informat el mateix tribunal aquest dimarts. En concret, el tribunal de garanties es refereix que el diputat cupaire va presentar un recurs contenciós administratiu al Tribunal Suprem contra els acords de la JEC que estava pendent de resolució quan va presentar el recurs d’empara al TC, tal com fixa la llei. El Tribunal Suprem va resoldre aquest recurs l’abril passat i també va ser desestimatori. 

"És una vergonya com el poder judicial soscava la sobirania del Parlament, retirant l'acta d'un diputat per un acte de llibertat d'expressió", ha piulat Pau Juvillà en saber la resolució del TC. De la causa de Juvillà, queda pendent que el Tribunal Suprem es pronunciï sobre la condemna que el TSJC va imposar al diputat per haver posat uns llaços grocs a la Paeria, en un recurs de cassació presentat per la seva defensa. I, també, un segon recurs d'empara al TC contra la sentència de la sala contenciosa que avala la JEC. Davant la negativa del TC, l'equip de defensa de Juvillà sosté que es va acudir al tribunal "perquè posés remei immediat" i també "per obrir una via ràpida  a instàncies europees per denunciar aquesta vulneració de drets", segons l'advocat Benet Salellas.

Desestimació del Suprem

En concret, el Tribunal Suprem (TS) va desestimar, l'abril passat, el recurs contenciós administratiu presentat per Pau Juvillà contra els acords de la Junta Electoral Central (JEC), que van declarar la seva inelegibilitat sobrevinguda, el gener de 2022, en ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a sis mesos d'inhabilitació a càrrec públic per un delicte de desobediència quan era regidor a la Paeria per no haver retirat uns llaços grocs, i tot i no haver-hi sentència ferma.  El TS ja va avalar la resolució de la JEC el novembre passat, en desestimar un recurs del Parlament. 

Raonament del tribunal

El Tribunal Constitucional (TC) no ha facilitat la sentència completa del cas de Juvillà i només ha avançat part del raonament, una mesura excepcional que s’ha tornat habitual en el tribunal de garanties. Exposa que quan la secretària general del Parlament, en rebre la comunicació de la JEC, va acordar donar instruccions als serveis de la cambra catalana per donar-lo de baixa, la Mesa del Parlament “es va limitar a prendre coneixement d’aquest acord de la secretària general”. Hi afegeix que Juvillà va interposar recurs d’empara parlamentari contra aquest acord per entendre que la secretària general de Parlament “l'ha privat del càrrec de diputat, contravenint els seus drets fonamentals a la participació política, a la presumpció d’innocència i a la llibertat d’expressió”.

Per contra, la sala segona del TC raona —en la sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Enrique Arnaldo— que l’acord de la secretària general del Parlament “no pot ser impugnat per la via de l’empara parlamentària perquè no es tracta d’un acte emanat d’un òrgan rector de la cambra, sinó d’un acte dictat per una autoritat administrativa que, a través de les instruccions cursades a diferents serveis de l’administració del parlament, es va limitar a donar compliment a la resolució ferma de la JEC, a qui serien imputables, si escau, les lesions de drets fonamentals exposades en el recurs d’empara”.

Amb tot, el TC s’espolsa les responsabilitats d’analitzar el fons del recurs de Juvillà perquè indica que quan li va demanar empara encara estava pendent un recurs contenciós administratiu que va presentar. I per això, l'inadmet per no complir el requisit d’esgotament de la via judicial.