El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs que va interposar el Govern espanyol a finals del mes de setembre passat contra la Llei de l'Agència de Protecció Social de Catalunya per entendre que pretén crear un organisme autònom de sanitat i seguretat social vinculat al procés independentista, han confirmat fonts d'aquest òrgan. L'admissió del recurs suposa la suspensió de la vigència de la norma durant almenys cinc mesos.

En el seu recurs, els Serveis Jurídics de l'Estat interpretaven que l'agència de protecció social que va planejar crear la Generalitat és una de les estructures d'Estat que impulsa com a part del procés d'independència.

La norma projecta la creació d'un organisme autònom de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia, capacitat d'obrar i d'organitzar-se, i que actua amb plena autonomia pressupostària i funcional segons exposa el Govern espanyol en el seu recurs, entenent per això que la norma catalana vulnera les competències estatals en matèria de sanitat i seguretat social.

La Llei, aprovada el passat 7 de setembre al Parlament, regula l'organisme encarregat de gestionar el sistema i les prestacions de protecció social a Catalunya i estableix que el president d'aquest organisme l'ha de nomenar el Parlament.

Es tracta d'una de les denominades tres lleis de desconnexió —les altres dues són la d'hisenda catalana i la de transitorietat jurídica—.