El Tribunal Suprem tanca ara files amb Meritxell Batet. Després d'assenyalar-li el camí, la retirada de l'escó a Alberto Rodríguez, l'alt tribunal se'n renta les mans i es limita a emparar la seva actuació. En una interlocutòria, la sala segona ha rebutjat la suspensió provisional de la sentència que havia sol·licitat l'exdiputat d'Unidas Podemos. De la mateixa manera, també ha desestimat la petició de Rodríguez de dirigir-se a la presidenta del Congrés dels Diputats per l'execució que va fer de la condemna, que segons la defensa se situa fora del que deia la sentència.

La sala presidida per Manuel Marchena justifica que, un cop declarada la fermesa d'una sentència, s'ha de procedir a la seva execució, com estableix la llei d'enjudiciament criminal. "Malgrat l'argumentació de la representació del penat, les conseqüències extrapenals no tenen la seva causa en l'execució de la sentència, sinó en el pronunciament de la condemna", assenyala la interlocutòria, firmada pels set magistrats que van jutjar Alberto Rodríguez. Per una banda, la pena d'un mes i quinze dies de presó, substituïda per una multa, "ha quedat satisfeta". Per l'altra, la pena accessòria (inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu) "es troba pendent de la corresponent liquidació de condemna". Per tant, conclou la sala penal, "no procedeix la suspensió sol·licitada".

 

El Tribunal Suprem també rebutja la petició de dirigir-se a Meritxell Batet, presidenta del Congrés, a qui trasllada la responsabilitat i de qui empara l'actuació de retirar l'escó a Alberto Rodríguez. "Les conseqüències extrapenals de la condemna han estat concretades per qui resulta competent en exercici de les seves pròpies competències en l'àmbit parlamentari", assegura la interlocutòria. Ho justifica en l'article 6 de la llei electoral que estableix que "són inelegibles els condemnats per sentència ferma, a pena privativa de llibertat, en el període que duri la pena" i que també indica que "les causes d'inelegibilitat ho són també d'incompatibilitat".

Finalment, la sala penal remarca que les resolucions de la Presidència del Congrés no es poden recórrer davant d'aquesta sala, que "manca de competències per procedir a la seva revisió". I se'n renta les mans, assegurant que no els correspon "instar o realitzar advertències a altres institucions o òrgans de l'Estat sobre la forma com s'han d'aplicar les lleis en els seus respectius àmbits de competència".

Rodríguez assenyala Batet però també Podemos

Curiosament, aquesta interlocutòria del Tribunal Suprem arriba l'endemà de l'entrevista que va concedir el mateix Alberto Rodríguez al programa Salvados de La Sexta. Durant l'emissió, l'exdiputat d'Unidas Podemos va denunciar que "Batet i el PSOE estan robant l'acta de diputat a 64.000 canaris" que van votar per ell en les últimes eleccions. No obstant això, també va dir tenir la sensació que des del seu espai polític "es podria haver fet molt més" perquè no se li retirés l'escó. De fet, dels ministres d'Unidas Podemos, va assegurar que només havia parlat amb la vicepresidenta segona Yolanda Díaz.