El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha reclamat la creació d'una comissió al Parlament per investigar els casos d'abús sexual i maltractament a l'església catòlica i altres institucions que faciliti la reparació a favor de les víctimes dels casos prescrits.

Aquesta és una de les recomanacions de l'informe de la comissió per a l'estudi dels abusos sexuals presentat aquest divendres on víctimes han explicat els fets i han demanat una reparació en forma d'investigació, reconeixement i disculpa, la no repetició de fets i atenció. L'informe critica que hi ha congregacions religioses que no mostren "una actitud proactiva" per investigar els casos ni "una disposició a establir vies de reparació a favor de les víctimes".

Diverses víctimes entrevistades

L'informe 'La prevenció i reparació dels abusos sexuals infantils per representants de l'Església Catòlica' que el Síndic ha presentat al Parlament és el resultat de l'entrevista a diverses víctimes, el nombre de les quals no s'ha volgut donar. La comissió que ha elaborat el document, formada per la doctora Olga Casado, la psicòloga Noemí Pereda i el jurista Josep Maria Tamarit, ha rebut diverses queixes relacionades amb fets comesos per membres dels Jesuïtes-Companyia de Jesús, Benedictins Abadia de Montserrat, Claretians, Escola Pia, La Salle, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül i Fills de la Sagrada Família.

Abusos a menors de 5 anys

La majoria dels casos estudiats responen a la descripció d’homes que tenien entre 5 i 17 anys en el moment en què es van cometre els abusos, tot i que també s’han rebut testimonis de familiars. La majoria dels abusos van tenir lloc a les dècades dels anys 1960 i 1970 del segle passat, però també s'han constatat dos casos corresponents als anys 1990. Amb independència de la gravetat dels efectes, totes les persones afectades que han comparegut i han manifestat que havien posat els fets en coneixement de la institució a què pertanyia l’abusador han fet palesa una insatisfacció per la resposta que han rebut de la institució, ha explicat la comissió.

La resposta de les congregacions religioses a la tramesa de casos per part de la comissió ha estat "diversa, lenta i en alguns casos insuficient", i en d’altres no ha permès obtenir més elements que completin la informació sobre els casos o que hagin mostrat una voluntat favorable a la reparació per part de les congregacions. Tanmateix, la comissió ha indicat que aquesta resposta ha estat diversa i en el cas dels Jesuïtes, La Salle i Escola Pia s'han pogut dur a terme reunions i se n’ha obtingut resposta.

La percepció de les víctimes respecte de l’actitud de les congregacions és de desconfiança. Principalment, per la manca d’actuació inicial respecte als fets. Alhora, algunes ja s’havien adreçat a la congregació abans d’adreçar-se a la Comissió, però no es van sentir acollides ni van obtenir-ne una resposta satisfactòria. Actualment, els diversos bisbats amb seu a Catalunya i les congregacions religioses amb presència a Catalunya disposen de procediments adreçats a la prevenció de l’abús sexual infantil, en alguns casos amb l’elaboració de protocols i la creació de comissions específiques i bústies o telèfons d’atenció davant de possibles casos d’abús.

El Síndic assenyala "diferències" entre aquests procediments. Si bé algunes han elaborat mecanismes amb un adequat suport professional especialitzat en la prevenció d’abusos, en altres casos s’han detectat deficiències. Per exemple, l'informe indica que alguns enfocaments situen la prioritat en la prevenció de riscos jurídics i la defensa jurídica de la institució davant de possibles denúncies, com en el cas del Protocol de La Salle, per la qual cosa s'ha suggerit l'aprovació d'un nou protocol. El Síndic ha afirmat que "avui la jerarquia eclesiàstica espanyola i catalana no assumeix" la "cultura" impulsada pel Papa Francesc per tractar els casos d'abusos sexuals. Ha afirmat que "hi ha una responsabilitat de les institucions públiques, no només de l'església", i per això ha reclamat la creació de la comissió parlamentària.