El pròxim 9 de maig finalitza l’actual d’estat d’alarma. I el govern espanyol no té previst prorrogar-lo més, després de sis mesos ininterromputs, com va expressar aquest dimarts el president Pedro Sánchez. La Moncloa, que s’ha negat a reformar la legislació ordinària, argumenta que n’hi ha prou amb les reunions del Consell Interterritorial per a adoptar decisions per a frenar el coronavirus. Però no és el mateix que opina el Consell d’Estat, que en un dictamen del passat 23 de març li reclamava l’adaptació de les lleis per a poder fer front a la pandèmia sense l’estat d’alarma. L’òrgan consultiu considera que les normes estatals són “molt parques”.

Es tracta del dictamen que el Consell d’Estat va emetre a petició del govern espanyol, per a presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei Gallega de Salut. Entre altres coses, la norma del president Alberto Núñez Feijóo convertia la vacunació en obligatòria, i per això La Moncloa l’ha portat al Tribunal Constitucional. Si bé els dona parcialment la raó en el recurs d’inconstitucionalitat, l’òrgan consultiu, presidit per l’exvicepresidenta socialista Maria Teresa Fernández de la Vega, recorda la necessitat de modernització la legislació sanitària. “No conté segurament els mecanismes adequats per a fer front a una crisi d’aquesta envergadura”, assenyala el dictamen.

L’informe preceptiu del Consell d’Estat fa referència a la llei orgànica de mesures especials en matèria de salut pública. Recorda com va ser aprovada “fa gairebé quaranta anys”, que “conté una regulació en extrem genèrica” i que la regulació del seu nucli orgànic no està “acabada”. Així, aquesta norma “podria resultar insuficient per a fer front, d’acord amb els principis constitucionals d’eficàcia administrativa i seguretat jurídica, a les necessitats a les quals s’enfronten les autoritats sanitàries competents”.

La legislació sanitària estatal, insisteix el Consell d’Estat, “presenta mancances per la manca de concreció de quatre aspectes: les mesures susceptibles de ser adoptades en aquests casos; els requisits exigibles per a la seva adopció; el règim sancionador aplicable, i els termes i abast de la garantia judicial”.

Per tot això, l’organisme presidit per Fernández de la Vega conclou “el contingut de la llei orgànica 3/1986 podria estar necessitat d’una adequació legislativa que li aporti més detall i concreció, per a proporcionar a les autoritats sanitàries competents el millor marc jurídic possible per afrontar les situacions presents i futures de risc per a la salut pública”.

Què ha dit el govern espanyol?

El govern espanyol fa dues setmanes que té aquest dictamen damunt la taula. Malgrat tot, aquesta mateixa setmana, la vicepresidenta primera Carmen Calvo ha defensat que existeixen els instruments suficients per a poder gestionar la pandèmia sense l’estat d'alarma a partir del pròxim 10 de maig. Segons va dir la dirigent socialista, a partir de llavors serà el Consell Interterritorial de Sanitat l'òrgan que acordarà les mesures "d'obligat compliment" per part de totes les comunitats.