El Govern farà una regulació específica del turisme, concretament del lloguer d'habitacions de la residència habitual. És el que avança l’informe de la comissió interdepartamental de la Generalitat, que assenyala la creació de la figura de la llar compartida (home sharing, en anglès) i també concreta tota una sèrie de requisits per explotar econòmicament les propietats.

El contingut de l'informe, que publica el diari Ara, obre la porta a reconèixer que les famílies puguin compartir el seu habitatge per tenir ingressos extra, precisament el que demanaven plataformes com Airbnb.

La llar compartida tindria com a requisits l'empadronament en l'habitatge on es realitza l'activitat, la cèdula d'habitabilitat vigent, l'oferta d'un nombre màxim de places i estar inscrita al Registre de Turisme de Catalunya. Segons fonts del Departament d'Empresa i Coneixement, el lloguer de les habitacions haurà de ser per períodes de curta durada i sense una limitació anual.

D'aquesta manera, el Govern es proposa regular un model que ja s'està duent a terme a través de plataformes com Airbnb. És una de les conclusions de l'informe sobre economia col·laborativa que el Govern preveu presentar entre finals d'agost i principis de setembre.

No hi ha límit anual

L’informe defineix el concepte de llar compartida i hi posa tota una sèrie de requisits, com la durada del lloguer. I és que el lloguer a tercers per a ús turístic s’haurà de limitar a habitacions que s’incloguin dins l’habitatge principal de l’amfitrió i sempre durant períodes curts. Ara bé, no hi haurà una limitació anual.

Però per a poder llogar-lo, l’amfitrió haurà d’acreditar que està empadronat a l’habitatge, que l’habitatge compta amb una cèdula d’habitabilitat vigent i l’oferta màxima de places que es volen posar a disposició.

Registrat i fiscalitzat

Els lloguers quedaran clarament diferenciats dels habitatges d’ús turístic (els HUT) i tindran menys obligacions, però també s’hauran d’inscriure en el Registre de Turisme de Catalunya. Tot i que pretén ser més senzill i menys burocràtic, el Govern ha apuntat que exigirà el pagament fiscal a les plataformes com Airbnb que incloguin aquest model en la seva oferta,