El PP, acusat com a partícip a títol lucratiu en el judici per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (199-2005), ha presentat un escrit davant del tribunal en el qual sol·licita que la declaració del president del Govern, Mariano Rajoy, com a testimoni en la vista sigui "a través del sistema de videoconferència per concórrer els requisits exigits en la llei" perquè es compleixi aquesta possibilitat.

En l'escrit, argumenten que en l'acte pel qual es va acceptar aquesta prova testifical "no van quedar definides les condicions específiques" per la seva realització mentre que la conveniència d'una declaració del president de l'Executiu per videoconferència va ser defensada "molt encertadament" pel president del tribunal, Ángel Hurtado, en el seu vot particular.

En un escrit dirigit al tribunal, el representant legal del PP al·lega a més, per reforçar la seva petició, que l'"agenda del president del Govern, d'aquest o de qualsevol altre país, és un assumpte d'Estat que afecta a la totalitat dels ciutadans".

"N'hi ha prou amb consultar l'agenda publicada pel Palau de la Moncloa a la seva pàgina web per confirmar el perjudici evident que causaria a l'acompliment de l'esmentat càrrec públic la paralització de la seva activitat per comparèixer en persona" davant del tribunal, destaca l'escrit.