El tercer cos operatiu de Catalunya, el cos d'Agents Rurals, es reforça a partir d'avui amb un pla operatiu que ha estat 16 anys tancat en un calaix i que la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, ha posat entre les prioritats de la seva agenda política. La creació de la direcció general dels Agents Rurals va ser el primer pas adaptar el Cos als reptes actuals, dimensionar la plantilla, desplegar les categories professionals i reforçar l'estructura tècnica i administrativa.

"És un pla esperat. Un deute pendent que els diferents governs del país que tenien", ha dit la consellera Jordà en la roda de premsa posterior al Consell de Govern. Segons Jordà, el Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals, que s'ha desplegar en cinc anys, "permetrà fer un salt gegant per dotar el cos de les eines necessàries i convertir-lo en el que és: una estructura d'estat al servei dels ciutadans". Jordà ha destacat que "el més important del cos és el seu capital humà. Uns agents que viuen la seva feina amb passió, amb vocació i professionalitat", i ha posat de relleu la feina feta, "a vegades invisibilitzada", que va fer el Cos d'Agents Rurals en el gran incendi d'aquest estiu a la Rivera d'Ebre. 

El pla té dotació pressupostària, per tant, es comença a desplegat d'immediat, i preveu la creació de 300 places noves d'agents i 50 de personal tècnic. De fet, el 15 de novembre passat es van convocar les primeres 50 places de Sots Inspector, 17 de les quals són per personal extern. La previsió és que el reforç de personal quedi tancat en 5 anys. 

Actualment hi ha 496 agents. Però el cos n'havia arribat a tenir 527. Des del 2009 que no es fan promocions i l'últim cop només es van incorporar 30 efectius. La manca de convocatòries, a més, ha provocat un envelliment progressiu del col·lectiu i actualment la mitjana d’edat és de gairebé 50 anys. El PECAR també té entre els seus objectius aconseguir una estructura organitzativa més forta desplegant totes les categories professionals i grups funcionals  del Cos i reforçar L'estructura tècnica i administrativa, i també revertir-ne el deteriorament de la flota de vehicles.

agents rurals estudi incendi - Carles Palacio

Foto: Carles Palacio

Després d'ASPA, les armes

El Pla Estratègic del Cos d'Agents Rurals 2019-2024, el PECAR inclou el reglament d'armes. La precarietat en la que ha viscut el cos els darrers anys es va veure agreujada el 21 de gener amb l'assassinat de dos agents per un caçador a Aspa. El doble crim va sacsejar l'opinió pública, els Agents Rurals, va posar de relleu les mancances del tercer cos operatiu de Catalunya després dels Mossos d'Esquadra i els Bombers i va obrir el debat sobre si els agents han de portar o no armes.

Actualment els Agents Rurals porten armes llargues quan han de fer una col·laboració de captura d'animals i per les inspeccions de caça. Però el debat és si l'arma del cos ha de ser l'arma curta i si s'ha de portar sempre. El PECAR preveu l'aprovació del Reglament d’Armes amb la qual es pretén dotar i regular l’ús de les armes per part dels agents rurals, així com les mesures de seguretat necessàries. Un cop fet i aprovat el reglament s'abordarà quines són les tasques que s'han de fer amb l'arma en funció del risc.

agents rurals Marc Costa i Toni Mur - Carles Palacio

Marc Costa, director general dels Agents Rurals i Toni Mur, Agent major / Foto: Carles Palacio

Nou punts estratègics

L'increment dels efectius va associat al desplegament de L'estructura de comandament. Els 300 nous operatius permetran dimensionar el Cos a les necessitats actuals i poder desplegar les diferents categories professionals (agents majors, oficials, sotsinspector/es i inspectors/es), els grups de suport (aeri, marítim, de muntanya i de fauna i flora) i els grups especials (caní, de captura d’animals, de col·laboració amb l'administració de justícia, de verins i antifurtivisme, i de cremes controlades). També preveu finalitzar el desenvolupament del Pla de Carrera en què actualment s'està treballant.  

El reforç passa també per 50 places tècniques que han de dotar de més recursos i mitjans la direcció general, com les sales de comunicacions, que permetran donar el suport necessari als agents en l’exercici de les seves funcions.

Amb l'aprovació d’una carta dels serveis que presta el Cos, que inclogui els compromisos adquirits en termes d'eficàcia i qualitat en la seva prestació, així com els diferents mecanismes que han de permetre la participació dels ciutadans per millorar les prestacions. També es preveu intensificar les campanyes operatives que du a terme el CAR, reforçar la presència i vigilància als espais naturals protegits, el control i vigilància de la pesca i la circulació motoritzada, així com acabar de consolidar el programa d’educació i sensibilització ambiental (eduCAR). 

Es preveu una revisió i millora dels diferents procediments normalitzats de treball, a fi de millorar la qualitat dels serveis i reforçar la seguretat de les actuacions.

El Pla preveu reforçar-la potenciant la unitat de formació que permetrà, a més, gestionar més adequadament l’enorme coneixement adquirit després de tants i tants anys de servei.

També està prevista la renovació dels vehicles de propietat de què disposa el Cos, amb l’objectiu de tenir tota la flota de vehicles de rènting, amb el consegüent estalvi econòmic en el manteniment i les reparacions. A més es planteja la incorporació de noves tecnologies dins l’operativa del CAR, com ara drons o tablets o de la signatura electrònica, i finalitzar el desplegament de les dependències territorials i l’adaptació de les ja existents al dimensionament i funcionalitats futures.   

EL PECAR adapta el cos a la normativa. El Reglament d’Armes amb la qual es pretén dotar i regular l’ús de les armes per part dels agents rurals, així com les mesures de seguretat necessàries, tant la regulació de la situació administrativa especial de segona activitat per a aquells agents que tinguin disminuïdes les seves facultats psíquiques o físiques necessàries per a l’exercici de les seves funcions bàsiques, com la implementació d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes dins el CAR i eliminar qualsevol discriminació per raó de sexe, com la modificació del decret d’uniformitat per adequar i modernitzar l’uniforme i l’equipament a les noves tasques assumides i el desenvolupament de nous materials.

I suposa un reforç a la visibilitat i capacitat de comunicació. Un altre dels objectius és millorar la imatge i consolidar la identitat corporativa, així com  consolidar les campanyes d’informació i conscienciació que du a terme el Cos, com ara les de la sega, de prevenció d’incendis, de protecció d’animals de companyia, de franges d’autoprotecció o de control d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris, potenciant l’ús de les xarxes socials i creant una oficina pròpia de comunicació.